Tatjana Semenko

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist

SAADA TEADE

10

KURSUST

Avaleht Juhendajad

Tatjana Semenko

Olen filosoofiateaduste doktor, biosensoorne psühholoog, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivõpetaja biosensoorsete psühhodistsipliinide suuna arendamiseks Venemaal ja välismaal. See pole ainult minu põhitöö, see on minu elu. Tulin õppima biosensoorse psühholoogia suuna asutaja Vladimir Tonkovi juurde 1996. aastal. Alates 2000. aastast töötan selle valdkonna spetsialistina. Aastatel 2008–2016 olin instituudis eksisteerinud telekineesi uurimislabori juhataja.

Valdkonnad, kus aitan inimesi:

Tervendamine

Aitan hingeliste läbielamistega ja kehaliste haigustega inimesi biosensoorsete mittekontaktsete meetoditega. Juba enne seansi algust vaatan inimest läbi ja näen, mis temaga toimub. Sageli peitub tema probleem teises kohas ja on teist laadi, kui see, mida ta ise nimetab ja mille üle kaebab. Vestluse käigus toome tema probleemi valdkonna järk-järgult pinnale. Järgmisena määratleme inimese eesmärgi ja sellega kooskõlas hakkan töötama tuvastatud probleemi piirkonnaga meridiaanide, helendamise, lahustamise ja muude lähenemiste abil.

Minu ülesanne on aidata inimesel oma energeetilisust suurendada. Kui energiatase tõuseb, hakkab keha ise otsima võimalusi taastumiseks. Võib öelda, et loon sellised tingimused, et rõõm inimese juurde naaseks.

Tervenemise kestus võib iga inimese jaoks olla erinev. Kedagi õnnestub aidata ühel kohtumisel, teine ​​inimene vajab konsultatsioonide tsüklit ja kolmanda võtan mitmeks kuuks pikaajalisele saatmisele.

Kui tervendan inimest, õpetan selle käigus talle enesetervendamise põhipraktikaid. Kui tal pole valmisolekut õppida, siis aitan ilma koolituseta, kuid hoiatan teda, et tulevikus võib taas tervendaja abi vaja minna.

Telekinees

Alates 2000. aastast olen tegelenud telekineesiga - objektide kontaktivaba liigutamisega: pööran riputatud esemeid ja kompassi nõela, liigutan väikesi esemeid laual ja veepinnal ning muudan vedelike temperatuuri. Telekinees on osa kõigi minu kursuste programmist: õpetan seda kõigile, kes minu juurde tulevad. Valisin telekineesi inimeste õpetamisel põhiteemaks, kuna see on kõige huvitavam asi, mis mu elus on ja oli.

Telekinees on kogu mu elu ümberpööranud ja see on olnud kõige ebatavalisem aisting, mida ma kunagi üldse olen kogenud. Sain aru, et kui inimene on liigutanud objekti, siis on ta võimaline "liigutama" mis iganes oma eluprobleemi. Just seepärast on nii tähtis teda õpetada.

Biosensoorsete praktikate koolitused

Lisaks telekineesile õpetan inimestele mitmesuguseid erinevaid biosensoorseid praktikaid: esialgseid baasoskuseid, liikumise plastikat, heli moodustamise jõudu ja hingamise kultuuri. Alates 2016. aasta oktoobrist juhin Eestis spetsialistide koolitusgruppi. Alates 2017. aasta maist juhin Peterburis biosensoorse psühholoogia spetsialistide koolituse rühma.

Minu spetsiifika on õppe-väljasõidud. Instituudi õpetajana õpetan inimesi paljudes Venemaa linnades: Voronežis, Belgorodis, Tomskis, Novosibirskis, Gorkis, Moskvas. Kursuseid ja seminare viin läbi ka  välismaal: Eestis, Norras, Iisraelis, Soomes, Saksamaal, Hispaanias.

Aitan inimestel organiseerida biosensoorika õppegruppe oma elukoha linnades. Kui teie linnas pole veel sellist õpperühma loodud, võite pöörduda meie instituudi poole õppe-väljasõidu korraldamiseks või osaleda juba toimuvatel väljasõidu koolitustel.

Psühholoogiline abi

Pakun psühholoogilisi konsultatsioone lapsevanematele, lastele, abikaasadele, sugulastele. Kuna olen biosensoorne psühholoog, erineb minu lähenemine klassikalisest psühholoogiast: ma ei kasuta teste ning diagnostikas keskendun otsesele nägemisele ja tunnetamisele, et mõista mis inimesega toimub.

Alates 2018. aastast juhin pere- ja lasteprojekti "Abiline", täiskasvanute ja laste suhtlusklubi vormis. Klubi koosviibimised toimuvad erinevas vormis, on vestlused, mängud, pidustused, reisimine. Iga üritus on ainulaadne: see võib olla kohtumine kokanduse töötoas, pühade tähistamine, koos looduses käimine või kohtumine, et juua koos teed ja süüa küpsiseid. Suhtleme osalejate jaoks olulistel ja huvitavatel teemadel: kuidas koolis paremini toime tulla, kuidas lõpetada vendade / õdedega tülitsemine, kuidas võõrutada end kiirtoidu ülesöömisest vms.

Lastega tegelevad biosensoorse psühholoogia spetsialistid, minu kursuste lõpetajad ja kutsutud spetsialistid, kellel on kogemusi suhtlemisel lastega erinevas vanuses, alates üheaastastest kuni kuuekümnesteni. See projekt annab võimaluse arendada iseenda ja lapse tundmist: ausalt, tõeliselt, südamega. Vanemad õpivad last mõistma ja olema tema sõber, tuues nähtavale tema hinge lõpmatu ilu. Igaüks, kes pole veel lapsevanem, leiab lapsena tee iseendani. Tulemuseks on täiskasvanute ja laste omavaheline inimlik suhtlus.

Ettevõtluskonsultatsioonid

Ma ei nõusta ärimehi ja ettevõtjaid äreitegevuse, planeerimise ega halduse alal. Olen biosensoorse saatmise spetsialist kriiside ületamise valdkonnas, nii üksikisiku kui grupi jaoks.

Minu jaoks on ärimees ennekõike elus inimene, kellel on väljaspool oma äri palju küsimusi, ülesandeid ja probleeme. Tervise halvenemine, raskused peres, konfliktid sugulaste ja lastega - see kõik õõnestab äritegevust. Seetõttu seisneb minu abi selles, et olen ärimeestele, ettevõtjatele ja juhtidele elujuhiks. Mõistes "elujuht" pean silmas järgmist: parandan inimese tervist, parandan suhteid perekonnas ja töökollektiivis, toon ta kriisidest välja ja õpetan nendega ise toime tulema. Selle tagajärjel kasvab inimese energiavaru ja kasvab tema sisemine potentsiaal. Ta täheldab, et ettevõtluse tarbeks on ilmnenud palju rohkem energiat, aega ja huvi.

Minu eesmärk - edasiminek

Püüdlen selle poole, et biosensoorsed lähenemised ja biosensoorse praktika vahendid jõuaks linnadesse ja riikidesse. See püüdlus tuleneb tohutust väärtusest, mida näen meie lähenemisviisides: need on ainulaadsed, ausad, elavad, konkreetsed ja tõhusad. Vaatlen, kuidas inimesed tegelevad biosensoorse psühholoogiaga ja nakatuvad eluga, huviga enda ja ümbritseva vastu. Vaatlen, kuidas inimestel lasunud probleemid kaotavad oma aktuaalsuse, kuidas tohutu osa nende teadlikkusest ja tugevusest vabaneb ning laseb neil elust rõõmu tunda.

Ma ei luba inimesele midagi, ei meelita reklaamiga ega taga imerohtu kõigele maailmas. Lihtsalt ikka ja jälle ma näen, kuidas inimene tänu meie praktikatele leiab ise oma varjatud võimalused ja ressursid ning hakkab neid rakendama. Ta hakkab ilmutama endas seda jõudu, mis tal on ja mis teda elus kannab. Aga mina loon selleks tingimused. Kui inimeste silmad elavnevad ja probleemid kaovad, on see tohutu suur rõõm. Selle rõõmu  poole ma püüdlen.

Millistel juhtudel ma ei aita

On mõningaid põhjuseid, mille tõttu ma võin inimesega koostööst ära öelda ja teda oma saatmisele või kursusele mitte võtta:

 1. Sisemine intuitsioon, mida ma väga usaldan, ütleb mulle, et inimesega töötamine ei saa olema tõhus.
 2. Ebaõnnestunud isiklik kontakt.
 3. Kui inimesel on psühhiaatriline diagnoos või häired, mis nõuavad psühhiaatri sekkumist.

Auhinnad ja saavutused

 • Rahvusvahelise konkursi "Pedagoogika ja psühholoogia tänapäevased aspektid" laureaat UNESCO-UNICEF 2012.
 • Osaleja 2008. aasta telekineesi maailmarekordis: "Suurim hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga omandanud telekineesi oskuse (esemete kontaktivaba liigutamise oskuse)."

Kursused ja seminarid:

 • Pikaajaline erialane projekt "Spetsialistide väljaõppesüsteem" Peterburis.
 • Kuue kuu pikkused praktilised temaatilised kursuste tsüklid biosensoorse psühholoogia valdkonnas Peterburis ja teistes Venemaa piirkondades.
 • Tatjana Semenko biosensoorsete praktikate üldkursus.
 • Pikaajaline teemaplokk "Müstika" ja biosensoorsete psühhodistsipliinide spetsialistide väljaõppesüsteem Eestis.
 • Pere- ja lasteprojekt "Abiline".
 • Venemaal ja välismaal toimuvad väljasõidu- erikursused ja seminarid, teemadel: müstika, telekinees, eneseregulatsiooni ja enesetervendamise alused, „tunded, emotsioonid ja armastus“.

Erialane haridus biosensoorse psühholoogia valdkonnas

Biosensoorse Psühholoogia Instituudis omandatud täiendav haridus:

 • "Psühholoogilise nõustamise ja isiksuseuuringute tänapäevased aspektid" - erialane ümberõpe;
 • "Sensoloogia kaasaegsed meetodid psühholoogias ja psühhoteraapias" - täiendõpe;
 • "Hingamise psühhotehnikate praktiline sensoloogia" - täiendõpe;
 • "Biosensoorsete psühhodistsipliinide valdkonna spetsialistide juhendamine ja koolitamine" - erialane ümberõpe.

Konverentsidel osalemine

 • Rahvusvaheline kongress "Psüühika ja psüühilised protsessid kui tegelik faktor imetegemise praktikas", 2011
 • Teaduslik- praktiline konverents (ümarlaud) "Psüühilise mõju probleemist elava ja elutu maailma objektidele ", 2010
 • Teaduslik- praktiline konverents (ümarlaud) "Praktiline parafenomenoloogia tänapäevase teadusliku maailmavaate valguses", 2009
 • Parafenomenoloogia teaduslik ja praktiline konverents, 2008
KURSUS
OSALUSTASU

Biosensoorsete psühhodistsipliinide 2-kuuline kursus: KAASAEGSED JA MÜSTILISED MEETODID TERVENDAMISES 2.osa: VERI. VERESIDEMETE JA VERELOOME ORGANITE TERVENDAMINE.

€ 320

VAATA

Biosensoorsete psühhodistsipliinide 2-kuuline kursus: KAASAEGSED JA MÜSTILISED MEETODID TERVENDAMISES 1.osa: ÜLDISE ENESETERVENDAMISE BAASMEETODID.

€ 300

VAATA

Biosensoorse psühholoogia instituudi kursus: VAIMSUS. VAIMSED PRAKTIKAD süvendatud tase.

€ 750

VAATA

Biosensoorse psühholoogia instituudi kursus: VAIMSUS. VAIMSED PRAKTIKAD alg- ja süvendatud tase.

€ 750

VAATA

LASTE JA VANEMATE VAHELISTE SIDEMETE JA SUHETE MÜSTIKA. KASVATUSE MÜSTILISED ASPEKTID, algtase

€ 625

VAATA

AKTUAALSED JA MÜSTILISED MEETODID TERVENDAMISES. alg- ja süvendatud tase.

€ 625

VAATA

Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kursus Tartus: «Enesetervendamine. Enesetaastamine. Biosensoorsed meetodid tervendamises ja eneseregulatsioonis, psühhoenergeetiline kaitse” süvendatud tase.

€ 690

VAATA

Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kursus Tallinnas: “Suguvõsa suhete ja sidemete müstika”. Alg- ja süvendatud tase.

€ 750

VAATA

2-päevane praktiline seminar “Südametunnistus. Armastus.” Leigol

€ 200

VAATA

10 – päevane praktiline müstika kursus “Südamlik lapsepõlv” Leigol

€ 800

VAATA

Web : http://www.biosens.ru

Asukoht : Sankt-Peterburg, Venemaa

Võta ühendust