13-05-2023

6 kuud

inimese kohta /

750

Avaleht Kursused

Biosensoorse psühholoogia instituudi kursus: VAIMSUS. VAIMSED PRAKTIKAD süvendatud tase.

Biosensoorse psühholoogia instituudi kursus: VAIMSUS. VAIMSED PRAKTIKAD süvendatud tase.

Juhendaja

Tatjana Semenko

Kategooria

Heaolu Hingamine Müstika Telekinees Tervis Vaimsus

Kursus on suunatud inimese sisemisele enesearengule igas inimolemuse aspektis.


Inimestele, kes soovivad õppida tundma oma tõelist olemust; avastada ja tundma õppida
iseennast täiesti uuest küljest, leida varjatud ressursid, võimed ja sügavam olemus. Samuti
neile, kes soovivad end arendada psühholoogina, omandada tööks inimestega uusi
efektiivseid lähenemisviise. Kursusel omandatakse praktilised oskused eneseregulatsioonis,
oma elu juhtimises, nii füüsilises, kui psüühilises aspektis.


Lähenemise uudsus ja eripära:


Programmi aluseks on mitmekümneaastased uuringud inimese psüühilistest protsessidest ja
nende seotusest organismi rakkude füsioloogiliste funktsioonide ning väliste
energoinformatsiooniliste energiavahetuslike protsessidega.


Läbiviija: Biosensoorse Psühholoogia Instituut


Juhendaja: - Tatjana Semenko - Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi
õppejõud ja juhtivspetsialist, Meister, konsultant psüühilise ja füüsilise tervise ja suhete alal,
20-aastase kogemusega tervendaja. Instituudi teadusliku telekineesi uurimise osakonna
juhataja, Venemaa
2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise
meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja
pedagoogikas“ diplomand (UNESCO-UNISEF 2012).


Kursus toimub eestikeelse tõlkega.


Kursusel omandatavad teadmised ja oskused:
* Praktilised teadmised organismi taastamise, tervendamise ja eneseregulatsiooni võimete
kohta. Paranormaalsed võimed, kui inimese loomulik osa.
* Enesetunnetuse arendamine.
* Eneseregulatsiooni oskused stressides ja kriisides
* Peenmateeria ja teadvuse suunamise oskused.
* Ohutustehnika igapäevaelus ja müstikas.
* Hingamise, heli ja liikumise juhtimine, reguleerimine.
* Psühhoenergeetiline kaitse. Mõjutamiste alt ära minek.


Toimumisajad:
1) 13 -14 mai 2023
2) 10 - 11 juuni
3) 01 - 02 juuli
4) 19 - 20 august
5) 16 - 17 september
6) 14 - 15 oktoober


Kestvus: laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00
Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetusel üks kord kuus).


Kursuse programm:
1. Mõiste “vaimsus”, selle tõlgendamise erinevad aspektid.
- Energeetiline küllastumine kui biosensoorse psühholoogia peamine element. Küllastumise
eri tüübid. Meridiaanide süsteemi aktiveerimise biosensoorsed meetodid. Vooline täitumine.
Energiakandja kogumine ja mahalaadimine. Laviiniline ja etapiviisiline täitumine.
- Intuitsioon - selle avamine ja arendamine.


2. Biosensoorse hingamise psühhotehnikad.
- Hingamise roll inimese elus. Hingamise füsioloogilised aspektid.
- Hingamine ja bio-energo vahetuse protsessid. Hingamine ja psüühilised protsessid.
Hingamine kui eneseregulatsiooni element.
- Biosensoorse hingamise tüübid ja nende eripärad. Nahahingamine


3. Tervendamine.
- Biosensoorseteks praktikateks ettevalmistus, eneseorganiseerimine. Enesesse süüvimine,
keskendumine, enese sisevaatlus.
- Psühhofüsioloogilise taastumise biosensoorsed viisid ja alused. Kudede, organite ja
elundkondade enesetervendamise ja taastamise protsesside alused.
- Psüühiline häälestus - kui enese ja protsesside juhtimise oluline faktor.
- Muundunud teadvuse seisundid, nende reguleerimine ja juhtimine.
- Eritüüpsete energiakandjate ligimeelitamise meetodid.


4. Telekinees. Psüühika materiaalsus.
- Psüühika kui inimese materiaalne koostisosa. Psüühika kihiliselt jaotunud olemus.
- Esemete füüsilise kontaktita liigutamise põhimõte ja alused. Telekinees - efekt, mis ilmutab
inimeses psüühiliste ja füüsiliste objektide mõjutamise võimed. Telekineesi ajalugu.
Maailmarekord Telekineesis.


5. Vaimsuse uurimise filosoofilised-maailmavaatelised, ajaloolised ja psühholoogilised
aspektid.
- Vaimse ja psüühilise arengu põhimõtted.
- Müstika lätted. Parafenomenaalsete nähtuste alused, lätted ja ajaloolised aspektid.
- Müstilise maailmapildi iseärasused.
- Joonestav maagia ja psüühiline refleksioon.


6. Vestlused Õpetajaga.
- Teemakohased küsimused ja vastused.
- Teemakohane praktiline osa.


Täiendusena lisaks lisateemad osalejate huvist ja vajadusest lähtuvalt.


Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.


Osalemise tingimused:
a) Eelnev kogemus energopraktikates ei ole nõutud (esmakordsetele osalejatele kohapeal
ettevalmistus).
b) Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik
koos praktiseerida.
c) Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral juhendajaga kokkuleppel.
d) Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.


Hind: Kursuse maksumus on 750 eurot/ kokku 6 osa. Ühe kuu kaupa tasudes 150
eurot/kord.


NB! Kuni 14. aprillini 2023 registreerudes ja tasudes on soodushind 720 eurot!


Pikkadel kursustel osalejatele ja Biosensoorse Psühholoogia Süvaõppe kooli liikmetele teise
samaaegse kursuse puhul hind -50%

Toimumine: Tallinnas, Madara tn. 29, II korrusel, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi
ruumides.


Kaasa võtta mugavad harjutamise riided (soovitavalt puuvillased dressid) siseruumis
harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats.


Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut
sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuste omandamist.
Sertifikaat väljastatakse kas inglise keelsena.


Registreerimine: vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 10. maiks 2023 kodulehe
www.biosens.ee kaudu või e-mailile: ger-da@hotmail.com


Osade kaupa tasumisega registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile:
ger-da@hotmail.com hiljemalt 10. maiks 2023.

Osalustasu kanda hiljemalt 10. maiks 2023 BSP Keskus OÜ a/a EE172200221071052730
Selgitusse märkida: Vaimsuse kursus. Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes
kursusele.


Lisainfo: www.biosens.ee
FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused
Eestis
Tel: 56646839 Gerda Smirnova, ger-da@hotmail.com

Sildid :

Juhendajad

Tatjana Semenko

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist
VAATA LÄHEMALT

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist

Osalustasu : 750 €

Asukoht : Biosensoorse Psühholoogia Instituut Tallinnas

Küsimusi?