09-04-2022

5 kuud

inimese kohta /

625

Avaleht Kursused

AKTUAALSED JA MÜSTILISED MEETODID TERVENDAMISES. alg- ja süvendatud tase.

AKTUAALSED JA MÜSTILISED MEETODID TERVENDAMISES. alg- ja süvendatud tase.

Juhendaja

Tatjana Semenko

Kategooria

Baaskursus

Kursus on suunatud tervendamisele igas aktuaalses inimolemuse aspektis.

Inimestele, kes soovivad leida uusi oskusi stressi, koormuse, emotsioonide ja pingetega toime tulemiseks oma igapäeva elus, tööl, peres, suhetes. Samuti neile, kes soovivad end arendada tervendajana, omandada tööks inimestega uusi efektiivseid võtteid. Kursusel omandatakse praktilised oskused tervendamises ning enesetervendamises ja eneseregulatsioonis, nii füsioloogilises, kui psüühilises aspektis.

Programmi aluseks on mitmekümneaastased uuringud inimese psüühilistest protsessidest ja nende seotusest organismi rakkude füsioloogiliste funktsioonide ning väliste energoinformatsiooniliste energiavahetuslike protsessidega.

St. Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide ja selle juhi Vladimir Tonkovi poolt on välja töötatud unikaalne peenetundelise taju arendamise süsteem, mille tulemusena aktiveeruvad ulatuslikud protsessid organismi ja psüühika reservis olevate võimaluste arenguks. Praktikate tulemusena toimub inimese füüsilise keha ja psüühiliste sfääride sügav tervenemine, areneb intuitsioon ja mälu, omandatakse igapäevased oskused enesetaastamiseks ja stressisituatsioonidest väljumiseks.

Läbiviija: Biosensoorse Psühholoogia Instituut (Sankt-Peterburg, Venemaa)

Juhendaja: - Tatjana Semenko - Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud ja juhtivspetsialist, Meister, konsultant psüühilise ja füüsilise tervise ja suhete alal, 20-aastase kogemusega tervendaja. Instituudi teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa

2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomand (UNESCO-UNISEF 2012).

Kursus toimub eestikeelse tõlkega.


Kursusel omandatavad teadmised ja oskused:

 • Praktilised teadmised organismi taastamise, tervendamise ja eneseregulatsiooni võimete kohta. Enesetervendamine, kui inimese loomulik võime.
 • Enesetunnetuse arendamine. Inimese seisundi diagnoosimine (enda ja ümbritsevate).
 • Töövõime säilitamise ja tõstmise meetodid tööpäeva jooksul tavalistes tingimustes ja äärmusliku koormuse juhtudel.
 • Peenmateeria ja teadvuse suunamise oskused.
 • Ohutustehnika tervendamises ja müstikas.
 • Hingamise, heli ja liikumise juhtimine, reguleerimine.
 • Psühhoenergeetiline kaitse. Mõjutamiste alt ära minek.

Kursuse programm:

 1. Tervendamine kui enda Algallikasse tagasipöördumise protsess.
  1. Vaimne häälestus kui eneseregulatsiooni ja protsesside juhtimise tegur.
  2. Biosensoorsete praktikate filosoofilised, maailmavaatelised ja eetilised aspektid.
  3. Muutunud teadvuseseisundid ja viisid nende reguleerimiseks. Adekvaatsuse põhimõte. Erinevat tüüpi energiakandjate ligimeelitamise viisid. Küllastumine, omastamine, ümberjagamine, energiakandjate kasutamine.
  4. Loodusjõudude koht tervendamises.
 2. Haiguslike seisundite põhjused ja nende profülaktika.
  1. Biosensoorsed psühhotehnoloogiad. Eneseregulatsiooni alused. Psühho-füüsilise taastumise bioenergeetilised alused.
  2. Enesetervendamise ja para-tervendamise biosensoorsed aspektid. - Toitumine ja ainevahetusprotsessid.
  3. Hingamine, liikumine, heli - kui tervendamise tööriistad.
  4. Meridiaanisüsteemi, keskuste, kanalite, väljade ja muude komponentide bioenergia vahetamise protsessides osalemise roll.
 3. Tervis - kui vastastike suhete süsteem: inimestega, esemetega, sündmustega, nähtustega, olenditega, egregoridega jne.
  1. Psüühika kui inimese materiaalne koostisosa. Psüühika kui kihiti jaotatud mitmekihiline moodustis.
  2. Mõiste “Mõjud ja mõjutused”
 4. Tervendamine ja enese reguleerimine kaasaegsete ökoloogiliste ja tehnogeensete kataklüsmide tingimustes.
  1. Ohutustehnika
 5. Elulise Harmoonia loomine ja Elu Tee leidmine.
  1. Selgeltnägemine, kaugnägemine, selgeltkuulmine – kui inimese loomulikud võimed. - Tervendaja Tee. Tervendaja profiil ja ohutustehnika.
 6. Täiendusena lisaks: Vaimsuse uurimise psühholoogia.
  1. Vaimsuse uurimise filosoofiline ja maailmavaade, ajaloolised, psühholoogilised ja muud aspektid. Vaimsus biosensoorsete psühhodistsipliinide valguses. Vaimsuse ja vaimse arengu põhimõtted.
  2. Lisateemad osalejate huvist ja vajadusest lähtuvalt.

Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks.

Toimumisajad:

 1. 9 - 10. aprill 2022
 2. 7-8. mai 2022
 3. 11 - 12. juuni 2022
 4. 2-3. juuli 2022
 5. 13 - 14. august 2022

Kestvus: laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00
Kursuse pikkus: 5 kuud ( 5 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Osalemise tingimused:

 1. Eelnev kogemus energopraktikates ei ole nõutud.
 2. Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik koos praktiseerida.
 3. Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral mõjuval põhjusel.
 4. Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.

Hind: Kursuse maksumus on 625 eurot/ kokku 5 osa. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes on 130 eurot/kord.

NB! Kuni 25. märtsini 2022 registreerudes ja tasudes on soodushind 600 eurot!

Pikkadel kursustel osalejatele ja Biosensoorse Psühholoogia Süvaõppe kooli liikmetele teise samaaegse kursuse puhul hind -50%

Toimumine: Tallinnas, Madara tn. 29, II korrusel, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ruumides.

Kaasa võtta mugavad harjutamise riided (soovitavalt puuvillased dressid) siseruumis harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats.

Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuste omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või vene keelsena.

Soodushinnaga registreerimine: vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 25.märtsiks 2022 kodulehe www.biosens.ee kaudu või e-mailile: ger-da@hotmail.com

Ühe korra kaupa tasumisega registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: ger-da@hotmail.com hiljemalt 5 aprilliks 2022.

Osalustasu kanda 5. aprilliksiks 2022 BSP Keskus OÜ a/a EE172200221071052730 Selgitusse märkida: Tervendamise kursuse osalustasu 1 korra eest (130€). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele.

Lisainfo: www.biosens.ee
FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis
Tel: 56646839 Gerda Smirnova, ger-da@hotmail.com —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaata ka Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi kodulehte www.metaportal.ru Tutvustuseks Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal:

Biosensoorse Psühholoogia Instituut
(Venemaa Sankt-Peterburg Venemaa Sankt-Peterburg, ul. Kievskaja 3, А, kontor 211-Н)

Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:

 • Biosensoorika
 • Enesetervendamine ja tervendamine
 • Bioenergoinformaatika
 • Parafenomenoloogia

Tegevussuunad Eestis:

 • biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas
 • Tervendamine ja konsulteerimine Tallinnas
 • individuaalsed ja grupitunnid

Instituudist:

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:

 • praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,
 • psühholoogia ja psühhoteraapia,
 • tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine, - ettevõtlus ja edukus,
 • hingamise psühhotehnikad,
 • kehakultuur ja sport.

Instituut osaleb aktiivselt Venemaa seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tipp kvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitse organisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.

Rekordist:

2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi juhendamise all maailmarekord valdkonnas “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi.”

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus “Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008”, valdkonnas “Teadus ja Tehnika”, alavaldkonnas nr.136.

“Tehnoloogia ja Metoodika” ning on avaldatud ka ülemaailmses ”Guinnessi Rekordite raamatus”.

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaasist silindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassi noole ja indikaatori noole liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Õppetööst

Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö efektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.

Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused efektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudnud inimesed.

Täiendav info:

Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:

Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõne tunnise väljaõppe läbimist;

Struktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;

Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.

TREENINGUD JA KURSUSED, MILLEL LUBATAKSE TEIST TEHA KUNI 5 PÄEVAGA SPETSIALISTID, ON SIHIPÄRASELT TEID ÄRAKASUTAVAD JA EKSITAVAD. PROFESSIONAALSUS SAAVUTATAKSE VAID PIKAAJALISE SIHIPÄRASE PRAKTILISE ETTEVALMISTUSEGA

Sildid :

Juhendajad

Tatjana Semenko

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist
VAATA LÄHEMALT

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist

Osalustasu : 625 €

Tase : Algtase Edasijõudnud

Asukoht : Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna keskus

Küsimusi?