Instituudist
Avaleht

Instituudist

St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi ja selle tegevuse kohta Eestis ja Venemaal

Biosensoorse Psühholoogia Instituut
Venemaa, Sankt-Peterburg, 196084, Kievskaja tn 3, A korpus, ruum 211-H

Instituudi koduleht: www.biosens.ru
Kursused ja materjalid: www.metaportal.ru
V. Tonkovi koduleht: www.tonkov.su
V. Tonkovi videomaterjalid: www.tonkov.expert

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Uurimis- ja õpetusvaldkonnad:

 • Biosensoorika
 • Enesetervendamine ja tervendamine
 • Bioenergoinformaatika
 • Parafenomenoloogia

Tegevussuunad Eestis:

 • Biosensoorika alane õpe ja kursused Tallinnas
 • Tervendamine ja kontsulteerimine Tallinnas
 • Individuaalsed ja grupitunnid

Instituudi asutajast

Vladimir Tonkov
4.06.1960—24.01.2023

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi president ja peaekspert, rahvusvahelise Birchami Ülikooli professor (Madriid, Hispaania), filosoofiateaduste doktor, Balti Pedagoogilise Akadeemia teeneline pedagoog, majandusteaduste doktor ettevõtluse administreerimise ja rahvusvahelise juhtimise valdkondades. Maailmarekordi autor nominatsioonis “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema aja jooksul omandanud telekineesi oskused – esemete mittekontaktseks liigutamiseks“ (üle tuhande inimese).

Instituudist

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud ligi 200 000 inimest.

Asutaja ja põhiliste õppeprogrammide väljatöötaja on Vladimir Viktori p. Tonkov – Birchami Ülikooli filosoofiateaduste granddoktor psühholoogias (Madriid, Hispaania), California Ülikooli filosoofiateaduste doktor psühholoogias (Los-Angeles, USA), professor, akadeemik.

Instituudi põhiliseks tegevusalaks on biosensoorsed psühhodistsipliinid ja nende praktilised rakendusalad sellistes valdkondades nagu:

 • praktiline ekstrasensoorika ja isiksuse filosoofia,
 • psühholoogia ja psühhoteraapia,
 • tervendamine, rahvameditsiin ning enesetervendamine,
 • ettevõtlus,
 • hingamise psühhotehnikad,
 • kehakultuur ja sport.

 Instituut osaleb aktiivselt seadusloome protsessides, luues ja kaasajastades normatiiv-õiguslikku baasi, mis reguleerib tervendamist ning realiseerib ja täiustab lubade ja dokumentide väljaandmist antud tegevusvaldkondades.

Korraldab ettevalmistust ja täiendõpet paljude maade tippkvalifikatsiooniga spetsialistidele, teeb koostööd ülemaailmsete tervisekaitseorganisatsioonidega, mitmete Euroopa ja Aasia ülikoolidega ning paljude föderatsioonide ja organisatsioonidega üle maailma.

Instituut toimib unikaalse teadusasutusena, mis on saanud litsentsid koolitustegevusele ekstrasensoorika, biosensoorse psühholoogia, tervendamise, hingamise psühhotehnoloogiate ja paranormaalsete praktikate õpetamiseks.

Õppetööst

Õppetöö instituudis on suunatud inimestele, kes on huvitatud konkreetsetest teadmistest ja praktilistest oskustest biosensoorika, ekstrasensoorika, psühho-bio-parafenomenoloogia valdkondades. Õppetöö effektiivsus on tagatud kõrgete nõudmistega osalejatele, kindla distsipliiniga ja teiste eriliste nõudmistega, mis on vajalikud pidevaks tööks mittevõimaliku muutmisel võimalikuks.

Õpingute peamine suunitlus on biosensoorsete psühhodistsipliinide praktikatel, põhiliselt reaalsete tulemuste saavutamisel ekstrasensoorikas, mistõttu õpingute tulemused väljenduvad oskusena tegutseda.

Instituudi õpetajad ja koostööpartnerid on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes on aastaid pühendunud teema õppimisele ning on saavutatud tulemused efektiivselt rakendanud oma igapäevasesse tegevusse väga erinevates valdkondades. Nende seas on arstid, ettevõtjad, juristid, teadlased – edukad professionaalid ning elus edasijõudvad inimesed.

Rekordist

2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi  juhendamise all maailmarekord valdkonnas “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi.”

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus “Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008”, valdkonnas “Teadus ja Tehnika”, alavaldkonnas nr.136. “Tehnoloogia ja Metoodika” ning on avaldatud ka ülemaailmses ”Guinnessi Rekordite raamatus”.

Rekordiomanikud ja Instituudi lõpetanud õpilased võivad sisemiste psühhofüüsiliste ja biosensoorsete ressursside reguleerimise kaudu mittekontaktselt ümber paigutada esemeid nii kõvadel kui ka vedelikulistel tasapindadel, kallutada küünlaleeki, kutsuda esile esemete spontaanset hüppelist ümberpaiknemist, klaassilindrites rippuvate paberist esemete keerlemist, kutsuda esile lampide helendumist, mõjutada füüsilisi aparaate, juhtida kompassinoolte ja indikaatorinoolte liikumist, üksikutel juhtudel kutsuda esile leviteerimise efekti.

Täiendav info

Biosensoorse Psühholoogia Instituut tegeleb avatud kujul valgustava, hariva ja uurimisalase tegevusega inimese loomulike psühhofüsioloogiliste võimete valdkonnas, nagu: vastuvõtlikkus ja tunnetus, tundlikkus, mõtlemine, ekstrasensoorika, mittekontaktne mõju füüsilistele objektidele, telepaatia, tervendamine ja energiavahetuslikud protsessid ning teised sarnased valdkonnad, edendades ja arendades nende  valdkondade rakendamist sotsiaalsetes sfäärides, nii uute vastavate ametite kui ka tegevusvaldkondade tekkes kui ka üldinimlikul ja ka kultuurialasel tasemel.

Biosensoorse Psühholoogia Instituut on ainus Venemaa haridusasutus, kes on saanud litsentsi haridustegevuseks ja koolitustegevuseks sellistes valdkondades nagu ekstrasensoorika, biosensoorne psühholoogia, tervendamine, hingamise psühhotehnikad, paranormaalsed praktikad. Instituut on eksisteerinud ja tegutsenud alates 1993. aastast. Selle aja jooksul on õppetöö läbinud üle 200 000 inimese.

Aastakümnete pikkuse uurimustöö üheks tähtsamaks kinnituseks sai maailmarekord telekineesi valdkonnas. 2008 aasta augustis registreeriti Instituudis V.V.Tonkovi  juhendamise all maailmarekord valdkonnas “Kõige suurem hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga õppinud selgeks telekineesi.”

Maailmarekord on avaldatud Rahvusvahelise Rekordite Agentuuri raamatus “Venemaa. Rekordid ja saavutused 2008”, valdkonnas “Teadus ja Tehnika”, alavaldkonnas nr.136. “Tehnoloogia ja Metoodika” ning on avaldatud ka ülemaailmses ”Guinnessi Rekordite raamatus”.

Eksisteerib kolm peamist tõestamise valdkonda psühho-bio-parafenomenoloogilistele nähtustele, mis on Instituudi spetsialistide poolt põhjalikult läbi uuritud ja süstematiseeritud esitlemiseks asjasthuvitatud organisatsioonidele või eraldiseisvatele teadlastele – need on:

 • Praktiline telekinees – mis on viidud 100-protsendilise korratavuse tasemele peale vaid mõnetunnise väljaõppe läbimist;
 • Stuktuursete ja keemiliste parameetrite muutuste esiletoomine mitmetes vedelikes neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades;
 • Vedelike temperatuuride muutmine neile vahemaa tagant psühhoenergeetilist mõju avaldades.