06-04-2019

6 kuud

inimese kohta /

650€

Avaleht Kursused

Bioenergeetika baaskursus Tartus Peterburgi BPI Kursus Eestis

Bioenergeetika baaskursus Tartus Peterburgi BPI Kursus Eestis

Juhendaja

Tatjana Semenko

Kategooria

Baaskursus Edukus Müstika Telekinees Tervendamine
PETERBURGI BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA INSTITUUDI KURSUS EESTIS 6 – osaline koolitusprogramm „ Bioenergeetika baaskursus“ Tartus, Tatjana Semenko, Pavel Efimovi, Anastasija Nazarova, Vera Krõlova ja Evgeni Musini juhendamisel. Tõlge eesti keelde. Programm on suunatud: • Isikutele, kes on huvitatud ekstrasensoorikast, bioenergeetikast ja inimese ning teda ümbritseva keskkonna energoinformatsioonilisest ülesehitusest või neile kes juba ka omavad praktilist kogemust biosensoorikas ja on huvitatud enda edasiarendamisest selles valdkonnas professionaalsetel ja isiklikel eesmärkidel. • Isikutele, kes omavad ettevalmistust energiatöö, sensitiivsuse, rahvameditsiini, tervendamise, psühholoogia, meditsiini ja sotsiaalse töö valdkondades ning kes soovivad saada ja täiustada professionaalseid oskuseid biosensoorses diagnoosimises, enda ja teiste seisundite hindamises, enesetaastamises, enesetervendamises, ümbritseva mõjutamises ja ka ravimises. • Kursus on mõeldud kõigile neile, kes reaalselt tahavad omandada antud ainet, reaalselt tahavad omandada professionaalseid oskuseid, olles valmis pikaajaliseks sügavaks ja järjekindlaks enesearendamiseks. Kursuse peamised ülesanded:  Tutvustada osalejatele antud suuna harjutuste üldist filosoofiat, samuti isikliku tegutsemise ohutustehnika nõudeid ning efektiivsust biosensoorsete praktikate sooritamisel.  Anda teaduslikud, teaduse poolt mittetunnistatud, olmelised ja ka müstilised arusaamised antud valdkonna harjutustest.  Tutvustada osalejatele juhitud teadvuse seisundite spetsiifikat ja nende rakendamise eripärasid.  Aidata osalejatel avastada enda varjatud psühhofüüsilisi ressursse.  Anda baasarusaamised inimese organismi sisestest energiavahetusprotsessidest ja energoinformatsioonilistest vahetusprotsessidest ümbritseva maailmaga ning näidata võimalusi nende protsesside rakendamiseks ja praktiliseks reguleerimiseks.  Õpetada enese seisundi reguleerimise, enesetaastamise, tervendamise ja enesetervendamise praktilisi oskuseid.  Aidata osalejaid enese mitmekülgsel sotsiaalsel realiseerimisel kasutades biosensoorseid oskuseid. Kursuse käigus te omandate: • Praktilisi teadmisi ja vilumusi bioenergeetikas ja biosensoorikas, praktilises sensoloogias ja ekstrasensoorikas, samuti parapraktikates ning müstilistes ja maagilistes praktikates. • Praktilisi oskusi enesetaastumises ja enesetervendamises. • Praktilisi oskuseid enda peentunnetusliku vastuvõtu arendamiseks. • Praktilisi oskusi lahendamaks ülesandeid aktiivseks individuaalseks profülaktikaks isiksusliku-perekondliku laadiga probleemide ja kriiside valdkondades samuti ka sotsiaalsetes valdkondades. Programmi iseärasused: • Programm põhineb kõige kaasaegsematel Venemaal läbiviidud inimese loomuse ja tema tajumuse teaduslikel uuringutel ning Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide aastatepikkustel kogemustel. • Laia silmaringi kujundamine osalejate professionaalsete huvide valdkondades. • Sügav professionaalne ettevalmistus konkreetsete praktiliste tulemustega. • Programm näeb ette mitmesuguste ekstrasensoorsete meetodite ühildamist, sisaldades loenguvormis põhialuste edasiandmist, praktilist osa käesoleva programmi põhiprobleemide mõistmiseks, praktilisi harjutusi konkreetsete praktiliste oskuste omandamiseks, auditooriumivälist praktikat omandatud oskuste realiseerimiseks elus. • Iseseisva töö kohta kirjalike märkmete (päeviku) pidamine. Õppesessioonide temaatika: 1. Energia- ja informatsioonivahetuslike protsesside teooria ja praktika. Energia ja informatsioon. Mateeria kui eri tiheduslik ainelisus – peenmateriaalsus ja substantsid: sublimatsioon ja kristalliseerumine – nende protsesside pöörduvuse põhimõtted. Energiakandja mõiste, selle muutumise ja ümberpaiknemise printsiibid. Materiaalsuse aspektid, peenmateriaalne, muumateriaalne. 2. Inimene kui erinevatest tihedustest olend. Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline olemus. Meridiaanide süsteem. Energiaümberjagamistsoonide ehk energiakeskuste süsteem. Kõrge intensiivsusega energia kanalid. Väljalised struktuurid, karkassväljad, kestad, kihid, helendused ja muud ilmingud. Eeterlikud ja muud peenmaterjaalsed osised. 3. Psüühika ja psüühilised protsessid. Psüühika materiaalne olemus. Telekinees. Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Esemete mittekontaktse liigutamise alused. Telekinees kui efekt, mis tõestab inimese võimet mittekontaktselt ja ka suure vahemaa tagant mõjutada füüsilisi objekte, samas neid võimeid ka edasi arendades ja andes ka kinnitust endale nende võimete olemasolust. Maailmarekordi fikseerimine telekineesi valdkonnas. 4. Suhete ajalugu: minevikust tänapäevani. Kaasaegne arusaam iidsetest inimorganismi taastamise ja tervenemise süsteemidest. Tänapäevased variandid inimese taastamiseks, enesetervendamiseks ja arenguks. Tänapäeva ühiskond ja mitteakadeemilised tervendamise tehnoloogiad: kaasaegsete suhete alused. Miks ”sellega” on vaja tegeleda? 5. Energeetiline täitumine – biosensoorsete praktikate tähtsaim element. Täitumise erinevad viisid. Meridiaanide süsteemi aktiveerimise biosensoorsed meetodid. Vooline täitumine. Naha hingamine. Energiakandjate akumuleerimine ja ”mahaviskamine” taashäälestumiseks. Laviinitaoline ja etapiviisiline täitumine. 6. Biosensoorsed hingamise psühhotehnikad. Hingamise roll inimese elus. Hingamise füsioloogilised alused. Hingamine ja bioenergiavahetuslikud protsessid. Hingamine ja psüühilised protsessid. Hingamine kui eneseregulatsiooni vahend. Biosensoorse hingamise tüübid ja nende eripärad. Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks. Kursus toimub eestikeelse tõlkega. Läbiviijad: Tatjana Semenko – Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomant (UNESCO-UNISEF 2012). Pavel Efimov – Filosoofiadoktor füüsika ja psühholoogia valdkondades (St. Peterburg, Venemaa), teaduste doktor filosoofias (California Ülikool, USA), OOO BRAND-MAX juhatuse liige (St. Peterburg), St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektori abi, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomant (UNESCO-UNISEF 2012). Anastasia Nazarova - Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, biosensoorse massaazi ja tervendamise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel. Vera Krõlova – Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud, biosensoorse psühholoogia spetsialist, kes on spetsialiseerunud organismi noorenemise ja tervenemise protsesside uurimisele ja vastavate spetsiaalsete praktikate õpetamisele. Evgeni Musin - Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel. Toimumisajad: 1) 6.-7.04.2019 2) 4.-5.05.2019 3) 1.-2.06.2019 4) 6.-7.07.2019 5) 3.-4.08.2019 6) 31.08.-1.09.2019 Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00 Kursuse pikkus: 6 kuud ( 6 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus). Hind: Kursuse maksumus on 650 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord. Registreerudes ja tasudes enne 1.03.2019 on soodushind 600 eurot! Toimumine: Tartus, Riia 35. Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats. Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena. Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 15. märtsiks 2019. Osalustasu kanda 15. märtsiks 2019 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida vastavalt: Bioenergeetika baaskursuse osalustasu Tartus 6 korra eest (600) või Bioenergeetika baaskursuse osalustasu Tartus 1 korra eest (125). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele. www.biosens.ee FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis Tel: 53069307 Mati Kiisler Korraldaja: Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ reg.kood 14014603 e-post: info@biosens.ee www.biosens.ee

Sildid :

Juhendajad

Tatjana Semenko

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist
VAATA LÄHEMALT

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist

PETERBURGI BIOSENSOORSE PSÜHHOLOOGIA INSTITUUDI KURSUS EESTIS 6 – osaline koolitusprogramm „ Bioenergeetika baaskursus“ Tartus, Tatjana Semenko, Pavel Efimovi, Anastasija Nazarova, Vera Krõlova ja Evgeni Musini juhendamisel. Tõlge eesti keelde. Programm on suunatud: • Isikutele, kes on huvitatud ekstrasensoorikast, bioenergeetikast ja inimese ning teda ümbritseva keskkonna energoinformatsioonilisest ülesehitusest või neile kes juba ka omavad praktilist kogemust […]

Osalustasu : 650€ €

Tase : Algtase

Asukoht : Riia tn 35 Tartu

Küsimusi?