26-05-2018

4 kuud

inimese kohta /

450€

Avaleht Kursused

Müstika. Müstilised meetodid biosensoorses psühholoogias.

Müstika. Müstilised meetodid biosensoorses psühholoogias.

Juhendaja

Tatjana Semenko

Kategooria

Edukus Müstika Suhted
Programm on orienteeritud: Kõigile inimestele, kes on huvitatud kõige kaasaegsemate biosensoorsete võtete õppimisest nii isiklikel kui ka ametialastel eesmärkidel enda isikliku potensiaalsuse avamiseks ja enda tõelise olemuse tundmaõppimiseks. Läbiviija: Biosensoorse Psühholoogia Instituut (Sankt-Peterburg, Venemaa) Juhendajad: Tatjana Semenko ja tema assistendid. Tatjana Semenko, Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomant (UNESCO-UNISEF 2012). Kursuse käigus te omandate: 
 • Praktilised teadmised inimese enesetunde ja energiavahetuse kohta;
 • Võime juhtida isiklikku psüühikat;
 • Laiendatud piirid maailma tajumisel;
 • Võimaluse kasvatada tundlikkust peenmateriaalsete ja inomateriaalsete energiakandjate suhtes;
 • Kogemuse „peenmaailma“ ja tema asukate uurimises;
 • Kaugnägemise, selgeltkuulmise, selgeltnägemise ja selgeltteadmise arenemise.

Kursuse teemad:

 1. Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus.
 2. Kihiliselt-läbiv teadvuse olemus.
 3. Elujõu akumuleerimine. Täitumine.
 4. Tiheda ja peene eraldamine ja muutmine. Baasteadmised toitumise müstilistest alustest.
 5. Spetsiaalsed lähenemised praktiliseks tööks:
  • täpsus, põhjalikkus, adekvaatsus, kiire reageerimine;
  • spetsiifilised hingamispraktikad;
  • spetsiifiline helimoodustamine;
  • liikumise plastika;
  • spetsiifiliste kehapiirkondade aktiveerimine;
 6. Keskkondade mõistmine, võime ja valmisolek sisenemiseks keskkondadesse. Keskkondade kaitsjad ja valvurid.
 7. Käitumise eetika. „Peenmaailmaga“ töötamise ohutustehnika.
 8. Teadvuse muutunud seisund. Kehast väljumised.
 9. Koostöö vaimudega, stiihiatega, stihiaalidega, olenditega.
 10. Praktikad koostööks organite vaimudega.
 11. Praktikad koostööks küünaldega, mineraalidega, veega.
 12. Müstika ja maagia. Maagilised märgid. Kehamaagia. Maagilised vormid. Taimemaagia. Kistallimaagia jt vormid.
 13. Praktika teadvuse lahtikodeerimiseks.
 14. Praktikad organismi enesetaastamise aktiveerimiseks:
  • töö energeetiliste tompudega;
  • siseorganite energeetiline massaaz;
  • helimoodustamine;
  • spetsiaalsed hingamistehnikad;
  • koostöö organite vaimudega;
 15. Müstiliste keskkondade tundmaõppimine, jälgimine ja uurimine.

Kursuse programm:

 1. Energia- ja informatsioonivahetuslike protsesside teooria ja praktika.  Energia ja informatsioon. Mateeria kui eri tiheduslik ainelisus – peenmateriaalsus ja substantsid: sublimatsioon ja kristalliseerumine – nende protsesside pöörduvuse põhimõtted. Energiakandja mõiste, selle muutumise ja ümberpaiknemise printsiibid. Materiaalsuse aspektid, peenmateriaalne, muumateriaalne. 
 2. Inimene kui erinevatest tihedustest olend.  Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline olemus. Meridiaanide süsteem. Energiaümberjagamistsoonide ehk energiakeskuste süsteem. Kõrge intensiivsusega energia kanalid. Väljalised struktuurid, karkassväljad, kestad, kihid, helendused ja muud ilmingud. Eeterlikud ja muud peenmaterjaalsed osised. 
 3. Psüühika ja psüühilised protsessid. Psüühika materiaalne olemus. Telekinees. Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Esemete mittekontaktse liigutamise alused. Telekinees kui efekt, mis tõestab inimese võimet mittekontaktselt ja ka suure vahemaa tagant mõjutada füüsilisi objekte, samas neid võimeid ka edasi arendades ja andes ka kinnitust endale nende võimete olemasolust. Maailmarekordi fikseerimine telekineesi valdkonnas.
 4. Spetsiaalsed meetodid Müstiku praktiliseks tööks ja enesetaastamise oskused. Psüühika reguleerimise bioenergeetilised, psüühilised, kehale-orjenteeritud ja hingamisega teostatavad tehnikad. Psüühiline häälestus – kui enesereguleerimise ja protsesside juhtimise faktor. Enesevaatlemisse süüvimine ja biosensoorsete praktikatega tegelemise organiseerimine. Teadvuse muutunud seisundid ja võimalused nende reguleerimiseks. Eriliste peenmateriaalsete energiakandjate ligitõmbamise võimalused. Täitumine nendest, omistamine, ringijaotamine ja nende rakendamine. Meridiaanidesüsteemi, energiakeskuste, kanalite, väljade ja teiste organismi osade osalemine bioenergiavahetuslikes protsessides.
 5. Parafenomenoloogia alused. Telekineesi praktilised oskused. Psüühika materiaalse olemuse tõestamine. Maailmarekordi fikseerimine kui telekineesi olemasolu fakt. Parafenomenoloogia teaduslikud alused. Mittearvessevõetud psüühika tegurid. Materiaalsete psüühiliste mõjude vormid. Telekineesi oskuste praktiline valdamine. Spetsiaalse trenazööri valmistamine. Täiendav psühho-füüsiline ettevalmistus. Bioenergiavahetuslikud praktikad. Peenmateriaalse ja muu-materiaalse täitumise faktorid. Hingamise kasutamine. Psüühiline häälestus, spetsiifiline seisund. Esemega erilise kontakti loomine. Telekineetiliste mõjutamiste praktikad. Mõjud organismile ja psüühikale. Materiaalsete psüühiliste mõjude laiem mõistmine. Imede loomine tavaelus. Psüühilised võimed ja nende sihipärane arendamine. Vaimsus.
 6. Biosensoorsed hingamise psühhotehnikad. Hingamise roll inimese elus. Hingamise füsioloogilised alused. Hingamine ja bioenergiavahetuslikud protsessid. Hingamine ja psüühilised protsessid. Hingamine kui eneseregulatsiooni vahend. Biosensoorse hingamise tüübid ja nende eripärad.
Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks. Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Toimumisajad:

 1. 26.-27.05.2018
 2. 30.06.-1.07.2018
 3. 28.-29.07.2018
 4. 25.-26.08.2018
Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00 Kursuse pikkus: 4 kuud ( 4 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus). Osalemise tingimused:
 1. Eelnev kogemus energoptaktikates ei ole nõutud.
 2. Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik koos praktiseerida.
 3. Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral mõjuval põhjusel.
 4. Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.
Hind: Kursuse maksumus on 450 eurot/4 korra eest. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 125 eurot/kord. NB! Registreerudes ja tasudes kuni 20.04.2018 on soodushind 400 eur! Toimumine: Tallinnas, Madara 29, II korrusel, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna Keskuses. Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats. Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena. Kursuse läbijad saavad osaleda EDASIJÕUDNUTE TASEME 6-kuulisel kursusel: MÜSTIKA SÜVAKURSUS (alates 22.-23.09.2018 kord kuus) NB. Antud kursuse läbimine läheb soovijatel ka diplomiõppe akadeemiliste tundide arvestusse. Huvi korral küsi lisainfot biosensoorse psühholoogia spetsialisti diplomi omandamise tingimuste kohta ja kraadiõppe (bakalaureus, magister ja doktor kaugõppe vormis koostöös Birchami Ülikooliga, Hispaania, Madriid) kohta ! Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 30. aprilliks 2018. Osalustasu kanda 30. aprilliks 2018 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida vastavalt: Müstika baaskursuse osalustasu 4 korra eest (450) või Müstika baaskursuse osalustasu 1 korra eest (125). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele. FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis Tel: 53069307 Mati Kiisler

Sildid :

Juhendajad

Tatjana Semenko

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist
VAATA LÄHEMALT

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist

Osalustasu : 450€ €

Tase : Algtase

Asukoht : Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna keskus Madara 29

Küsimusi?