Sisemise Tarkuse Festivalil 2017 LOENG SUURES SAALIS Laupäeval, 8. Aprillil kell 16.15 -17.15

Imede loomise praktikad. Biosensoorne Psühholoogia – kui võimsaim instrument inimese psühho-füsioloogiliste protsesside reguleerimiseks.  Pavel Efimov (Venemaa, Biosensoorse Psühholoogia Instituut)

Biosensoorsed psühhodistsipliinid on inimteadmiste kõige innovatsioonilisem valdkond, mis on välja kasvanud humanitaarteaduste ja tavateaduse ühinemisest, avaldades oma mõju inimtegevuse kõikidele valdkondadele, loomingule ja teadustegevusele, mis on seotud teadmistega elust, inimesest, olemasolemisest ja kõiksusest.

Me pühendame oma loengu Biosensoorse Psühholoogia Instituudi teaduskollektiivi vaatenurgast tänapäeva kolmele kõige tähtsamale küsimusele:

  • kaasaegsete psühhoteaduste printsipiaalsele mittevastavusele nende algsele teaduslik-ajaloolisele ja sotsiaalsele eesmärgile – ei nende faktide, paradigmade ega ka teadusliku positsiooni osas;
  • revolutsioonilistele praktilistele uurimistulemustele, mida on  saavutanud biosensoorsete psühhodistsipliinide suund ja eriti Biosensoorse Psühholoogia Instituut psüühika otseste mõjude tõestamise valdkondades, kus psüühika avaldab mõju  füüsilistele ainetele, keskkondadele ja esemetele ilmselgelt kui materiaalne moodustis;
  • bioenergeetiliste täitumisprotsesside praktikatele – kui võimsaimale enesetervendamise ja inimese loomulike müstiliste võimete arendamise tööriistale.

Pavel Efimov – Filosoofiadoktor füüsika ja psühholoogia valdkondades (St. Peterburg, Venemaa), teaduste doktor filosoofias (California Ülikool, USA), OOO BRAND-MAX juhatuse liige (St. Peterburg), St Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektori abi, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomant (UNESCO-UNISEF 2012).