Pavel Efimov

Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektori abi

SAADA TEADE

10

KURSUST

Avaleht Juhendajad

Pavel Efimov

Olen filosoofiadoktor psühholoogia ja majanduse alal, Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektor, Tegelen instituudi arendamisega Venemaa erinevates piirkondades ja välismaal. Biosensoorsete psühhodistsipliinide suunda jõudsin 12-aastaselt. Alguses osalesin laste rühmas, seejärel erikursustel. Alates 2007. aastast hakkasin tunde ja seminare läbi viima.

Käesoleval ajal on mu huvid jaotunud mitmekesiselt:

 • Biosensoorse Psühholoogia Instituudi rektor.

Alates 2007. aastast, see tähendab viimased 15 aastat, olen tegelenud instituudi haldus- ja juhtimistegevusega: kavandan kursusi ja seminare, suhtlen riiklike inspektsiooni- ja kontrolliosakondadega ning korraldan juhendajate vahelist suhtlust. Samuti haldan rahvusvahelise koostöö valdkonda.

 • Reklaamiagentuuri BRAND-MAX asutaja ja tegevdirektor.

Arendan edukalt oma ettevõttet tänu Biosensoorse Psühholoogia Instituudis saadud teadmistele ja praktilistele oskustele. Oman häid teadmisi ettevõtlust puudutavates õiguslikes, majanduslikes ja personaliküsimustes.

 • Biosensoorse psühholoogia lektor.

Mul on doktorikraad füüsikas ja psühholoogias. Viin läbi biosensoorsete praktikate koolituskursusi ja seminare. Minu teemaks on biosensoorsete praktikate rakendamine töös ja ettevõtluses. Mul on töökogemus biosensoorsete psühhodistsipliinide valdkonnas alates 2007. aastast.

Peamised töövaldkonnad biosensoorsete psühhodistsipliinide valdkonnas:

 • ärimeeste ja juhtide individuaalne nõustamine ja saatmine;
 • individuaalne nõustamine isiklikes küsimustes;
 • individuaalne nõustamine juriidilistes küsimustes.

Sellest, mida ma konsultatsioonidel ja seminaridel õpetan.

- Kuidas püstitada eesmärke.

- Kuidas eesmärgile keskenduda.

- Kuidas kiirelt eesmärke saavutada.

Õpetan eesmärke õigesti püstitama, neid tähtsuse järjekorda seadma ja lühikese aja jooksul saavutama. Pärast eesmärkide seadmist õpetan täitma nende põhjal seatud ülesandeid, ilma et välised asjad seda häiriksid. See kõik toimub tänu tähelepanelikule, põhjalikule ja üksikasjalikule suhtumisele asjadesse, ülesannetesse ja protsessidesse üldiselt. Selline lähenemine asjadele on Biosensoorse Psühholoogia Instituudis töötamise eeldus ja vajalik tingimus. Kasutan seda lähenemist kõigis oma eluvaldkondades. Jõuan täisväärtuslikult töötada instituudis ja oma reklaamiagentuuris ning jääb aega ka puhkuseks ja isiklikuks eluks. Sellist lähenemist õpetan ma oma klientidele, kursusel osalejatele ja töötajatele. Üks minu klientidest, alustav ettevõtja, oli läbinud eelnevalt mitmeid koolitusi eesmärkide seadmise ja edu saavutamise teemadel, kuid sellele vaatamata polnud ta kunagi suutnud oma kasumit suurendada. Selgus, et hoolimata sellest, kuidas ta eesmärgi sõnastas, tegi ta tähelepanematuse tõttu pisivigu ja valis valed prioriteedid, mille tõttu jäi eesmärk lõpuks saavutamata. Pärast kaks kuud kestnud biosensoorset praktikat minu juhendamisel kahekordistus tema kasum.

- Kuidas töötada huviga.

- Kuidas "põdeda" tulemuse nimel.

- Kuidas teha tööd paremini kui lihtsalt hästi.

Õpetan seda kuidas parandada töö efektiivsust, vähendada toimingutele kuluvat aega, leida huvi ja osalust protsessides. See saavutatakse võime abil "näha" mis tahes protsessi tervikuna, mitte selle üksikute osadena. Ma õpetan ettevõtet või projekti tunnetama ja teadvustama ühtse elusorganismina, mis nõuab kõigi selle "organite" tundlikku koordineeritud koostööd. Kui annan oma alluvatele ülesande, siis kirjeldan lisaks ülesandele endale selle kohta ettevõtte üldises töös ja näitan selle ülesande suhet ülejäänud äriprotsessidega. Näiteks juhendan ostuosakonna spetsialisti reklaamstendi tellimiseks. Ma võiksin talle lihtsalt tehnilise ülesande anda, kuid ma selgitan ka seda, kus ja kui kaua see alus ripub ja mis sellele pannakse. Mitu korda on selgunud selles etapis pisiasju, mis võivad hiljem kaasa tuua lisakulutusi: näiteks konkreetsete seinte täiendavad kinnitused. Kuid tänu minu lähenemisele vaatab töötaja ise üle kõik tööd puudutavad vajalikud nüansid ja realiseerib need ning ma ei pea tulevikus selle ülesande juurde tagasi pöörduma, selle täitmist kontrollima ega kohandusi tegema. Sel viisil saab töötaja võimalikult täpselt aru, mida temalt oodatakse ning tunneb end ettevõtte töösse kaasatuna. Ta töötab huviga ja näeb oma töö tulemuste perspektiivi.

- Kuidas kasutada oma töös bioenergeetikat.

- Kuidas sündmusi ette näha.

- Kuidas alati omada konkurentide ees eeliseid.

Õpetan saavutama tööl paremaid tulemusi lihtsamalt ja kiiremini, omama konkurentide ja kolleegide ees eeliseid. See saavutatakse otseselt biosensoorsete praktikate õppimise tulemusena. Õpetan kuidas täita oma tegevust energeetilisusega, kuidas meelitada töö jaoks ligi peenmateriaalseid komponente, kuidas olla pidevalt voos ja suhelda ümbritseva keskkonna ja ettevõtte keskkonnaga. Peenmateriaalsete  komponentidega täidetud ese või teenus, lihtsas keeles „hingega tehtud asi”, on alati esimene, mis tähelepanu tõmbab ja tekitab loomuliku soovi seda omandada. Seega on biosensoorset lähenemist rakendava töö tulemus nii hea, et see ei nõua üldse reklaami või osutub reklaami maksumus oodatust palju väiksemaks. Biosensoorsed praktikad on asendamatud ettevõtluses toimuvate sündmuste ennetamiseks, prognoosimiseks ja korrastamiseks. Vahel astun kontorisse ja näen, kuidas töötajad hoolsalt, kuid tulemusetult klientidega läbirääkimisi peavad. Hakkan töötajatega juttu ajama ja just sel hetkel klient helistab ja tellib reklaami. Ilma pikkade läbirääkimiste, kooskõlastuste ja aruteludeta. Ta ise helistab ja tellib. Sel viisil toimivad biosensoorsete praktikatega tegeleva inimese puhul klientide ligitõmbamise varjatud mehhanismid.

Kursused ja seminarid:

 • Vestlused äri-, juhtimis- ja rahateemadel biosensoorse psühholoogia spetsialistidega.

Hariduskäik

 1. aastal lõpetas ta Peterburi Riikliku Polütehnilise Ülikooli tehnilise füüsika erialal.

Aastatel 2007 - 2009 läbis ta Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi psühholoogia valdkonnas erialase ümberõppe. Alates 2007. aastast töötab ta selle instituudi rektori assistendina. Aastatel 2009 - 2012 tegeles ta parafenomenoloogia, eelkõige telekineesi valdkonna teadusliku uurimisega prof. G.N. Dulnevi juhendamisel. Sel ajal osales ta mitmetel teaduslikel ja praktilistel konverentsidel, kus tutvustas koos instituudi töötajatega inimpsüühika materiaalsete ilmingute uurimistulemusi.

 1. aastal osales ta nii teadlase kui ka osalejana Venemaa rekordis, mis on registreeritud Rahvusvahelises Rekordite- ja Saavutuste Agentuuris nominatsioonis "Suurim hulk inimesi, kes on kõige lühema ajaga omandanud telekineesi oskuse (esemete kontaktivaba liigutamise oskuse)."
 2. aastal kaitses ta Peterburi Polütehnilises Ülikoolis magistritöö majanduses ja juhtimises. Samal aastal osales ta rahvusvahelisel konkursil "Maailma tulevane juht 2011".
 3. aastal kaitses ta doktoritöö teemal: "Inimese psüühiliste võimaluste materiaalsuse fenomeni uurimine telekineesi näitel" ning sai doktorikraadi füüsikas ja psühholoogias.
KURSUS
OSALUSTASU

Biosensoorne saatmine ja nõustamine eluliste kriiside ajal.

€ 600

VAATA

Bioenergeetika baaskursus: Ekstrasensoorika, energiaravi, müstika.

€ 500

VAATA

Asjade ja toimetuste korrastamine ja struktureerimine- enesekorraldus biosensoorse psühholoogia meetodite abil. Planeerimine ja prognoosimine. Kuidas kahe päevaga õppida kõike jõudma ja oma asjatoimetuste efektiivsust tõsta.

€ 125€

VAATA

ÄRI JA JUHTIMISE ÜMARLAUD: Vestlusring ärist, juhtimisest ja rahast biosensoorse psühholoogia spetsialistidega. Esimene kohtumine.

€ 125€

VAATA

Bioenergeetika Baaskursus Tallinnas

€ 500€

VAATA

Biosensoorse Psühholoogia Spetsialistide ettevalmistussüsteem

€ 0

VAATA

ETTEVÕTLUSE JA EDUKUSE VARJATUD ENERGEETILISED ASPEKTID: Intuitsioon ja selle arendamine

€ 125 eur alates

VAATA

MEESTE KURSUS Tallinnas (6-osaline) Algusega 6.-7. mail 2017

€ 600

VAATA

Biosensoorse Psühholoogia Spetsialistide ettevalmistusprogrammi järgnevad süvakursused ja väljasõidud

€ 125/kuu

VAATA

Meeste Kursus Tallinnas 8.-9. aprillil 2017

€ 150

VAATA

Web : http://www.biosens.ru

Asukoht : Sankt-Peterburg, Venemaa

Võta ühendust