Biosensoorse psühholoogia spetsialistide ettevalmistussüsteem

Septembrist 2016 alustas Eestis tegevust Biosensoorsete Psühhodistsipliinide valdkonna spetsialistide süvendatud ettevalmistuse programm.

Programmi eesmärgiks on:

 1. läbi osalejate pikaajalise süvendatud enesearengu jõuda Biosensoorse Psühholoogia valdkonna laiemale arenemisele nii Eestis kui ka kogu Euroopas,
 2. luua alused spetsialistide professionaalseks ettevalmistuseks ja spetsialisti taseme tõstmiseks
 3. luua tingimused ja töövõimalused valdkonna spetsialistidele eneserealiseerimiseks antud valdkonnas
 4. luua Biosensoorsetele Psühhodistsipliinidele aktsepteeritav ja teaduslikult ning ühiskondlikult tunnustatud positsioon nii Eestis kui ka Euroopas,
 5. arendada välja ja luua metoodiline õppe- ja teadusmaterjalide süsteem valdkonna õpetamiseks ja ka tutvustamiseks Eestis ja mujal,
 6. tagada spetsialistidele sotsiaalseks lävimiseks ja kogemuste vahetamiseks vajalik tugisüsteem,
 7. luua antud valdkonna arenguks vajalik organisatoorne struktuur koos vajalike ruumide, infosüsteemi, personali ning tegevustega,
 8. lahendada kõiki suuna arengus esilekerkivaid küsimusi ja võimalusi.

Spetsialistide süvaettevalmistuse süsteem võimaldab spetsialistil:

1. Valida enesearendamiseks teda huvitava temaatika sektsioon.

Spetsialist saab valida enese eesmärkide realiseerimiseks järgmised sektsioonid:

 • Juhendajate ja õpetajate sektsioon:
  1. Tervendamine ja mittekontaktne biosensoorne massaaž
  2. Naistekursused ja Intiimgümnastika
  3. Müstika
  4. Äri ja edukus
 • Teadustöö ja uuringute sektsioon
 • Organisatsiooni arendamise
 • Coaching ja inimeste toetamine (energeetiline saatmine sotsiaalsetes ja ettevõtluse edukuse valdkondades)
 • Muud sektsioonid mis vastavad spetsialisti konkreetsetele eesmärkidele.

2. Osaleda teda huvitava temaatika sektsiooni raames:

 1. Enese arendamiseks ühel süvendatud kursusel.
 2. Spetsialisti psüühilise profiili arendamiseks osaleda ühel algtaseme kursusel assistendina.
 3. Saada individuaalset juhendamist ja väljaõpet oma sektsiooni kuraatorilt.
 4. Koos kuraatori ja sektsiooni spetsialistidega osaleda kord kuus toimuvatel praktikumidel.
 5. Saada enda arendamiseks vajalik ligipääs metoodilistele materjalidele (audio- ja videomaterjalid, vastavad õpikud ja kirjalikud materjalid, vastavad praktilised meetodid).
 6. Osaleda teda huvitavate teemade osas uute tulevaste kursuste temaatika ja suundade planeerimises.
 7. Osaleda nii algkursuste kui ka süvendatud kursuste osalejate kaasamises laiema ja efektiivsema kogemuste saamise eesmärgil.
 8. Osaleda aktiivselt sektsiooni sisesel suhtlemisel ja kogemuste ja info vahetamisel (algkursuste osalejate juhendamiseks klubilise tegevuse korraldamine assistentidena sesside vahelisel ajal iganädalaliselt, oma sektsiooni liikmete ja enda sektsiooni kuraatoriga kohtumised ja suhtlemised iganädalaliselt, väljasõidud Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi keskustesse ja mujale, muud tegevused).
 9. Osaleda muudes enda eesmärgile vastavates tegevustes ja protsessides.

3. Osaleda kõigi sektsioonide koostöös ja vastavates koos tehtavates tegevustes (väljasõidud, õppeprotsessid, teaduskonverentsid, festivalid ja muud üritused).

4. Ainult spetsialistide süsteemi süvaettevalmistuse programmis osalejatel on võimalik osa võtta korraga mitmest tavalisest algkursusest või süvendatud kursusest.

Enda põhivaliku süvendatud kursusel osalemine ja vastaval algkursusel assistendina osalemine toimub igakuise osalustasu raames. Teistel fakultatiivsetel kursustel samaaegselt osalemisel on need kursused spetsialistidele 50% soodustusega.

5. Spetsialistide süvaettevalmistuse süsteemis osalemiseks tasub spetsialist igakuist osalustasu mille suurus lepitakse kokku osalejaga individuaalselt (min 120€). Osalustasu tasutakse iga kuu 25-ks kuupäevaks.

6. Iga spetsialist kooskõlastab enda eesmärgid ja ülesanded enda sektsiooni kuraatoriga.

7. Süvakursustel osalemise ja algkursustel osalemise ajakavad ja tingimused kinnitab spetsialistile tema kuraator isiklikult.

8. Spetsialistide süvaettevalmistuse süsteemis esiletulevad osalemisega seotud küsimused kooskõlastatakse enda kuraatoriga (puhkused, komandeeringud, isiklikel põhjustel puudumised, vms).

9. Spetsialistide süvaettevalmistuse süsteemiga on võimalik liituda igal ajal ning samuti on võimalik igal ajal süsteemis osalemine lõpetada. Vastavad küsimused kooskõlastatakse administratsiooniga.

10. Sektsioonide kuraatorid:

 • Juhendajate ja õpetajate sektsioon:
  1. Tervis ja edukus – Anastasia Nazarova
  2. Müstilised praktikad – Tatjana Semenko
 • Teadustöö ja uuringute sektsioon – Pavel Efimov, BSPI spetsialistid.
 • Organisatsiooni arendamise sektsioon ja administratsioon – Pavel Efimov, Maia Pereseld.
 • Coaching ja inimeste toetamine (energeetiline saatmine sotsiaalsetes ja ettevõtluse edukuse valdkondades) – Kuraatorid selles grupis on Tatjana Semenko ja Pavel Efimov

11. Kõik valdkonna küsimusimused lähtuvad Memorandumist millega saab spetsialist tutvuda kodulehel, kui ta süsteemiga liitub.

Eeltingimuseks on, et on läbitud vähemalt üks pikk poole-aastane baaskursus või temaatiline kursus biosensoorikas.

12. Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide ettevalmistussüsteem teeb koostööd Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudiga, kellega koostöös on osalejal võimalus omandada diplom või teaduskraad.

Peterburi Biosensoorses Psühholoogia Instituudis on võimalus omandada Diplom Biosensoorses Psühholoogias ja Birchami Ülikoolis Hispaanias, Madridis on osalejal võimalus omandada Bakalaureuse kraad, Magistri kraad ja Doktori kraad Biosensoorses Psühholoogias. Õpe toimub kaugõppe formaadis.

13) Organisatsioon ja administratsioon:

BSP Keskus OÜ Tallinn, Madara 29, II Korrus.
a/a IBAN: EE172200221071052730 (Swedbank)
Koduleht: www.biosens.ee