Biosensoorse psühholoogia kool

Septembrist 2016 alustas Eestis tegevust biosensoorsete psühhodistsipliinide valdkonna spetsialistide süvendatud ettevalmistuse programm. 2021 aastast alates toimub süvaõppe programm Biosensoorse psühholoogia kooli raames.

Programmi eesmärgiks on:

 1. läbi osalejate pikaajalise süvendatud enesearengu jõuda Biosensoorse Psühholoogia valdkonna laiemale arenemisele nii Eestis kui ka kogu Euroopas;
 2. luua alused spetsialistide professionaalseks ettevalmistuseks ja spetsialisti taseme tõstmiseks;
 3. luua tingimused ja töövõimalused valdkonna spetsialistidele enese realiseerimiseks antud valdkonnas;
 4. luua Biosensoorsetele Psühhodistsipliinidele aktsepteeritav ja teaduslikult ning ühiskondlikult tunnustatud positsioon nii Eestis kui ka Euroopas;
 5. arendada välja ja luua metoodiline õppe- ja teadusmaterjalide süsteem valdkonna õpetamiseks ja ka tutvustamiseks Eestis ja mujal;
 6. tagada spetsialistidele sotsiaalseks lävimiseks ja kogemuste vahetamiseks vajalik tugisüsteem;
 7. luua antud valdkonna arenguks vajalik organisatoorne struktuur koos vajalike ruumide, infosüsteemi, personali ning tegevustega;
 8. lahendada kõiki suuna arengus esilekerkivaid küsimusi ja võimalusi.

Biosensoorse psühholoogia süvendatud õppe koolis osalejal on võimalus: 

 1. Valida enesearendamiseks teda huvitava temaatikaga sektsioon ja valdkond.

Osaleja saab valida enese eesmärkide realiseerimiseks osalemise teda huvitavas sektsioonis ning talle huvipakkuvas valdkonnas. Hetkel on kaks toimivat sektsiooni:

 • Sektsioon “Müstilised praktikad”, Juhendaja: Tatjana Semenko – Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud ja juhtivspetsialist, konsultant psüühilise ja füüsilise tervise ja suhete alal, 20-aastase kogemusega tervendaja. Instituudi teadusliku telekineesi uurimise osakonna juhataja. 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, rahvusvahelise konkursi „Kaasaegsed meetodid psühholoogias ja pedagoogikas“ diplomand (UNESCO-UNISEF 2012).
 • Sektsioon “Tervis ja edukus”, Juhendaja: Anastasia Nazarova – Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi juhtivspetsialist, biosensoorse massaaži ja tervendamise osakonna juhataja, Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel. 

Süvaõppe ja valitud sektsiooni raames saab osaleja võtta osa erinevate valdkondadega seotud projektidest ja tegevustest enesearengu eesmärgil. Sellisteks valdkondadeks, milles ennast arendada ja realiseerida on näiteks:

 •         juhendamine ja õpetamine
 •         tervendamine ja suhted
 •         äri ja ettevõtlus
 •         juhtimine
 •         tervendamine ja biosensoorne massaaž
 •         teadustöö ja uuringud
 •         organisatsiooni arendamine
 •         marketing
 •         Coaching ja inimeste igakülgne toetamine (energeetiline saatmine sotsiaalsetes ja ettevõtluse ning edukuse valdkondades)
 •         muud valdkonnad, vastavalt inimese huvile

2. Osaleda temaatilise sektsiooni raames:

 1. Enese arendamiseks jooksvalt ühel süvendatud kursusel.
 2. Spetsialisti psüühilise profiili arendamiseks osaleda ühel algtaseme kursusel assistendina.
 3. Saada individuaalset juhendamist ja väljaõpet oma sektsiooni juhendajalt.
 4. Koos juhendaja ja teiste sektsiooni osalejatega osaleda kord kuus toimuvatel praktikumidel.
 5. Saada enda arendamiseks vajalik ligipääs metoodilistele materjalidele (audio- ja videomaterjalid, vastavad õpikud ja kirjalikud materjalid, vastavad praktilised meetodid).
 6. Osaleda teda huvitavate teemade osas uute tulevaste kursuste temaatika ja suundade planeerimises.
 7. Osaleda nii algkursuste kui ka süvendatud kursuste osalejate kaasamises laiema ja efektiivsema kogemuste saamise eesmärgil.
 8. Osaleda aktiivselt sektsiooni sisesel suhtlemisel ja kogemuste ja info vahetamisel (algkursuste osalejate juhendamiseks klubilise tegevuse korraldamine assistentidena sesside vahelisel ajal iganädalaliselt, oma sektsiooni liikmete ja enda sektsiooni juhendajaga kohtumised ja suhtlemised iganädalaliselt, õppe-väljasõidud Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi keskustesse ja mujale, muud tegevused).
 9. Osaleda muudes enda eesmärgile vastavates tegevustes ja protsessides.

3. Osaleda kõigi sektsioonide koostöös ja vastavates koos tehtavates tegevustes (väljasõidud, õppeprotsessid, teaduskonverentsid, festivalid ja muud üritused).

 

4. Kooli süvaõppes osalejatel on võimalik osa võtta korraga mitmest tavalisest algkursusest või süvendatud kursusest.

Enda põhivaliku süvendatud kursusel osalemine ja vastaval algkursusel assistendina osalemine toimub igakuise osalustasu raames. Teistel fakultatiivsetel kursustel samaaegselt osalemisel on need kursused süvaõppes osalejatele 50% soodustusega.

5. Biosensoorse psühholoogia koolis osalemiseks tasub osaleja igakuist fikseeritud osalustasu (125€).  

 

6. Süvakursustel ja algkursustel osalemise ajakavad ja tingimused kinnitatakse osalejale juhendaja poolt isiklikult. 

 

7. Biosensoorse psühholoogia kooliga liitumiseks on vaja läbida eelnevalt baasõpe kas eraldi kursusel, või Süvaõppe kooli raames. Vastavalt kokkuleppele administratsiooniga, saab Kooliga liituda igal ajal, esitades selleks oma taotluse.

 

8. Süvaõppe kooliga liitudes allkirjastab osaleja kokkuleppe ehk Memorandumi, mis sätestab eeskirjad nii osalejatele kui juhendajatele.

 

9. Biosensoorse psühholoogia kool teeb koostööd Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudiga, kellega koostöös on osalejal võimalus omandada diplom või teaduskraad.

Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituudis on võimalus omandada Diplom Biosensoorses Psühholoogias ja Birchami Ülikoolis Hispaanias, Madriidis on osalejal võimalus omandada Bakalaureuse kraad, Magistri kraad ja Doktori kraad Biosensoorses Psühholoogias. Õpe toimub kaugõppe formaadis.

10. Organisatsioon ja administratsioon:

BSP Keskus OÜ Tallinn, Madara 29, II Korrus.

a/a IBAN: EE172200221071052730 (Swedbank)

Koduleht: www.biosens.ee