Koolitusel osalemise reeglid

Antud reeglite mõte on osalejate seisukohast tagada harjutuse, kursuse või praktika kõige efektiivsem läbiviimine. Kursusel osalemise tingimuseks on antud reeglitega nõustumine.

Riietus:

 • Osaleja kannab puhtaid ja terveid riideid;
 • Riided peaksid olema sobivad erinevate füüsiliste harjutuste sooritamiseks (kleidid, hõlstid jms seda ei ole). Riided on soovitatavalt hallid või pastelsed, ühevärvilised, ilma silmatorkavate kirjade ja joonisteta. (nt puuvillased dressid). Must või valge peaksid olema samuti mitte erksad;
 • Ruumi sisenedes võtame jalatsid ära esikus oleval matil;
 • Ruumis viibides kanname puhtaid sokke;
 • Isiklikud asjad ja riided paneme kas selleks ettenähtud riiulitele või põrandale (mis on puhas). Toolidele riideid ja isiklikke asju me ei aseta.

Ruumides liikumine:

 • Osaleja tuleb kohale vähemalt 15 minutit varem, et tagada õigeaegne valmisolek kursuse alguseks;
 • Iga osaleja kirjutab ise oma nime ja kontaktandmed osalejate lehele;
 • Liigume ja suhtleme vaikselt;
 • Ukse avame ja sulgeme vaikselt;
 • Toole tõstame lohistamata;
 • Uksest sisenedes ja väljudes väldime lävepakule astumist;
 • Uksed on kas kinni või täielikult avatud asendis (mitte poolavatud või -suletud);
 • Jälgime, et tooli seljatugi või mati serv paikneb  seinast eemal;
 • Seinte ja radiaatorite vastu me ei nõjatu.
 • Välisriided, kotid, telefonid, kellad, ehted, vööd ja kõik muud harjutamiseks mittevajalikud esemed jätame eesruumi;
 • Me ei aseta aknalaudadele oma isiklikke vahendeid – riideid, vihikuid jms. Vihikuid hoiame enda juures, või ühe kindla, selleks määratud aknalaua peal;
 • Kui on vaja nt märkmikku või kampsunit harjutamisruumi kaasa võtta, siis hoiame seda oma tooli all või seina ääres korralikult kokku panduna;
 • Veepudeleid ja -topse hoiame eraldi aknalaual;
 • Joomiseks ja tualeti kasutamiseks on ette nähtud pausid. Vältimatu vajaduse korral on lubatud ka harjutamise ajal teha vajalikke katkestusi, kuid teha seda nii, et see ei sega teisi osalejaid;
 • Hoiame puhtust;
 • Harjutamise ajal, enne ja pärast seda vastutab ruumi korrasoleku eest ning sellesse puutuvates küsimustes inimene, kes on kursuse läbiviija poolt selleks määratud (osaleja omavoliliselt ei ava-sulge aknaid, tõsta toole ümber jms).

Osaleja on kohustatud:

 • Lülitama välja telefonid ja muud seadmed (seadmed peavad olema välja lülitatud, täiesti hääletud ja vibratsioonita ning asuma harjutamise ruumist väljas);
 • Arvestama nii kursuse juhendaja/läbiviija kui ka tema poolt määratud grupivanema korraldustega;
 • Kõikides organisatoorsetes küsimustes pöörduma kõigepealt grupivanema poole, soovitavalt 2-3 päeva enne kursust. Grupivanem kooskõlastab küsimused juhendajaga.

Osalejal on koolituse toimumise kohas keelatud:

 • Tuua kaasa, hoida või tarbida koolituse toimumise kohas igasugust toitu (ka närimiskummi), või jooki, mis ei ole varem juhendajaga kokku lepitud (vesi on lubatud). Erandiks on osalejad, kes vajavad toitu või jooki arsti ettekirjutuse kohaselt, kuid see peab olema juhendajaga kokku lepitud;
 • Kasutada toksilisi, allergeenseid ja tugeva lõhnaga aineid (alkohol, tubakas, parfüüm, lõhnavad pesuained, lõhnastatud riided, tualettruumi lõhnastajad jne), samuti ei või eelmainitud esemeid tuua koolituse toimumise kohta;
 • Kasutada telefoni mistahes asjaajamisteks isiklikul või tööalasel eesmärgil. Õppeprotsessi ajal on keelatud helistamised mistahes eesmärgil. Lubatud on kõned ainult hädaolukorras (tulekahju jne);
 • Hilineda (kohale tuleks tulla 15 minutit varem);
 • Lahkuda enne harjutuskorra lõppu ilma eelneva kooskõlastuse ja mõjuva põhjuseta.

Kursustel ei ole lubatud osaleda:

 • Psüühiliste kõrvalekalletega ja psühhiaatrilise diagnoosiga inimestel;
 • Tervislikus seisundis, mis ei võimalda harjutamist.

Omavastutus:

 • Kursusel osaleja arvestab enda tervisliku seisundiga harjutusi tehes ja tagab enda ohutuse;
 • Kursusel osaleja  annab juhendajale teada kui tervislik seisund on muutunud ja ettenähtud harjutamine ei ole võimalik;
 • Kursusel osaleja annab juhendajale teada tarvitatavate ravimite, ravikuuride, arstliku järelevalve vajaduse, haiguste, paigaldatud südamestimulaatori, proteeside jms kohta;

Reeglite eiramisel vastavalt olukorrale:

 • osalejat hoiatatakse;
 • osaleja kõrvaldatakse harjutuskorralt;
 • osaleja kõrvaldatakse lõplikult kõigilt harjutuskordadelt.

Kokkuvõtteks:

 • Oluline on jätta kõrvale varem õpitud teadmised ja kogemused. Kursusel pakutavat tuleb võtta nö puhtalt lehelt.
 • Harjutuskordadelt puudumise korral võidakse lugeda koolitus mitte läbituks.
 • Kursusel osalejal ei ole soovitav kursuse materjale jagada. Samuti ei soovitata õpitut edasi õpetada enne kui materjal on piisavalt omandatud.
 • Koolituse juhendajal on õigus kehtestada täiendavaid reegleid.
 • Kõige olulisem: koolituse juhendajal (või tema puudumisel kursuse vanemal) on alati õigus, tulenevalt tema kogemusest ja vastutusest koolituse jooksul.