05-05-2018

4 kuud

inimese kohta /

450€

Avaleht Kursused

Bioenergeetiline tervendamine. Algtase.

Bioenergeetiline tervendamine. Algtase.

Juhendaja

Kategooria

Baaskursus Tervendamine
Programmi aluseks on mitmekümneaastased uuringud inimese psüühilistest protsessidest ja nende seotusest organismi rakkude füsioloogiliste funtsioonide ning väliste energoinformatsiooniliste energiavahetuslike protsessidega. St. Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide ja selle juhi Vladimir Tonkovi poolt on välja töötatud unikaalne peenetundelise tajumuse vilumuste ettevalmistamise süsteem, mille tulemusena aktiveeruvad ulatuslikud organismi ja psüühika reservsete võimaluste arengu protsessid ning mis hakkavad arenema juba esimesest praktilisest õppusest alates. Ettevalmistuse tulemusena toimub inimese füüsilise keha ja psüühiliste sfääride sügav tervenemine, areneb intuitsioon ja mälu, omandatakse igapäevased oskused eneseorganiseerimiseks ja kriisisituatsioonidest väljumiseks. Instituudi poolt välja töötatud lähenemisviis omab sügavat praktilist ja ka teoreetilist baasi, programmi põhialused omavad teaduslikult registreeritud ja patenteeritud kaitset ning litsentsi, mille alusel antakse neid meetodeid edasi seminaride ja pikaajaliste kursuste vormis nii Venemaal kui ka kõikjal välismaal.

Algkursusel omandatavad teadmised ja oskused:

 • Praktilised teadmised organismi enesetaastamise, enesetervendamise ja eneseregulatsiooni võimete kohta. Enesetervendamine, kui inimese loomulik võime.
 • Sisemise seisundi diagnoosimine (enda ja ümbritsevate).
 • Töövõime säilitamise ja tõstmise meetodid tööpäeva jooksul tavalistes tingimustes ja äärmusliku koormuse juhtudel.
 • Mateeria kihiliselt jaotunud olemus. Teadvuse kihiliselt läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline keskkond.
 • Mittekontaktne ja kontaktne bioenergeetiline massaaz.
 • Hingamise psühhotehnoloogiad – kui enesetaastamise võimsaim instrument.
 • Psühhoenergeetiline kaitse. Mõjutamiste alt ära minek.

Algkursuse teemad:

 1. Energia- ja informatsioonivahetuslike protsesside teooria ja praktika. Energia ja informatsioon. Mateeria kui eri tiheduslik ainelisus – peenmateriaalsus ja substantsid: sublimatsioon ja kristalliseerumine – nende protsesside pöörduvuse põhimõtted. Energiakandja mõiste, selle muutumise ja ümberpaiknemise printsiibid. Materiaalsuse aspektid, peenmateriaalne, muumateriaalne. 
 2. Inimene kui erinevatest tihedustest olend.  Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline olemus. Meridiaanide süsteem. Energiaümberjagamistsoonide ehk energiakeskuste süsteem. Kõrge intensiivsusega energia kanalid. Väljalised struktuurid, karkassväljad, kestad, kihid, helendused ja muud ilmingud. Eeterlikud ja muud peenmaterjaalsed osised. 
 3. Psüühika ja psüühilised protsessid. Psüühika materiaalne olemus. Telekinees. Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Esemete mittekontaktse liigutamise alused. Telekinees kui efekt, mis tõestab inimese võimet mittekontaktselt ja ka suure vahemaa tagant mõjutada füüsilisi objekte, samas neid võimeid ka edasi arendades ja andes ka kinnitust endale nende võimete olemasolust. Maailmarekordi fikseerimine telekineesi valdkonnas.
 4. Enesetunde reguleerimise ja enesetervendamise alused. Psühho-füüsilise enesetaastamise oskused. Psüühika reguleerimise bioenergeetilised, psüühilised, kehale-orjenteeritud ja hingamisega teostatavad tehnikad. Psüühiline häälestus – kui enesereguleerimise ja protsesside juhtimise faktor. Enesevaatlemisse süüvimine ja biosensoorsete praktikatega tegelemise organiseerimine. Teadvuse muutunud seisundid ja võimalused nende reguleerimiseks. Eriliste peenmateriaalsete energiakandjate ligitõmbamise võimalused. Täitumine nendest, omistamine, ringijaotamine ja nende rakendamine. Meridiaanidesüsteemi, energiakeskuste, kanalite, väljade ja teiste organismi osade osalemine bioenergiavahetuslikes protsessides. Psühhoenergeetiline kaitse.
 5. Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaž. Energiatööks ettevalmistumine. Energeetilise massaazi põhilised näidustused ja vastunäidustused. Häälestumise praktikad. Biosensoorsed meetodid meridiaansüsteemi, sõrmekanalite ning bioväljade aktiveerimiseks, töö peenmateeria tompudega, voogudega, projektsioonidega. Mittekontaktsed meetodid organismi sisemiste struktuuride ja organite mõjutamiseks. Spetsiaalsed meetodid psüühika aktiveerimiseks ja koormusvõimsuse kasvatamiseks. Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaz. Hiileripraktikad. Kudede ja rakkude taastamine. Patsientide biosensoorse diagnoosimise meetodid.
 6. Biosensoorsed hingamise psühhotehnikad. Hingamise roll inimese elus. Hingamise füsioloogilised alused. Hingamine ja bioenergiavahetuslikud protsessid. Hingamine ja psüühilised protsessid. Hingamine kui eneseregulatsiooni vahend. Biosensoorse hingamise tüübid ja nende eripärad.
Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks. Kursus toimub eestikeelse tõlkega.

Läbiviija: 

Vera Krõlova – Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud, biosensoorse psühholoogia spetsialist, kes on spetsialiseerunud organismi noorenemise ja tervenemise protsesside uurimisele ja vastavate spetsiaalsete praktikate õpetamisele.

Toimumisajad:

 1. 5.-6.05.2018
 2. 2.-3.06.2018
 3. 14.-15.07.2018
 4. 11.-12.08.2018
Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00 Kursuse pikkus: 4 kuud ( 4 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus).

Osalemise tingimused:

 1. Eelnev kogemus energoptaktikates ei ole nõutud.
 2. Kursuse sesside vahelisel ajal on nõutud kodutöö tegemine ja kord nädalas on võimalik koos praktiseerida.
 3. Kogu kursuse jooksul on lubatud puududa ühel korral mõjuval põhjusel.
 4. Kursusega liituda saab ainult esimesel või teisel korral, hiljem enam liituda ei saa.
Hind: Kursuse maksumus on 450 eurot/ kokku 4 osa. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes on 125 eurot/kord. NB! Kuni 20. aprillini 2018 registreerudes ja tasudes on soodushind 400 eurot! Toimumine: Tallinnas, Madara 29, II korrusel, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna Keskuses. Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats. Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena. Kursuse läbijad saavad osaleda EDASIJÕUDNUTE TASEME 6-kuulisel kursusel: BIOSENSOORSED MEETODID TERVENDAMISES. KONTAKTNE- JA MITTEKONTAKTNE BIOENERGEETILINE MASSAAZ (alates 8.-9.09.2018 kord kuus) NB. Antud kursuse läbimine läheb soovijatel ka diplomiõppe akadeemiliste tundide arvestusse. Huvi korral küsi lisainfot biosensoorse psühholoogia spetsialisti diplomi omandamise tingimuste kohta ja kraadiõppe (bakalaureus, magister ja doktor kaugõppe vormis koostöös Birchami Ülikooliga, Hispaania, Madriid) kohta ! Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 30. aprilliks 2018. Osalustasu kanda 30. aprilliks 2018 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida vastavalt: Tervendamise algtase osalustasu 4 korra eest (450) või Tervendamise algtase osalustasu 1 korra eest (125). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele. FaceBookis: Leht: Biosensoorse Psühholoogia Instituut ja Grupp: Bioenergeetika Kursused Eestis Tel: 53069307 Mati Kiisler

Sildid :

Juhendajad

Osalustasu : 450€ €

Tase : Algtase

Asukoht : Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna keskus Madara 29

Küsimusi?