Inimsuhete bioenergeetika

14-12-2017

5 kuud

inimese kohta /

20/80/350 €

Avaleht Kursused

Inimsuhete bioenergeetika

Inimsuhete bioenergeetika

Juhendaja

Mati Kiisler

Kategooria

Suhted

Toimumise ajad ja teemad:

Detsember: Energeetilised seosed. Seoste ümberjaotamine.

14.12.2017. Mis on energeetilised seosed. Inimene ja seosed. Seoste moodustumine. Seoste klassifikatsioon. Sugulussidemed. Seksuaalsed seosed. Olmeseosed. Seosed keskkondadega. Seosed esemetega. Seosed olenditega. Seosed stihiaalidega. Teised seosed. Seostega töötamise praktika. Teadvuse kokku kogumine. Seoste muutmine. Seoste ümberjaotamine.

Detsember: Laps ja tema suhted ümbritseva maailmaga.

21.12.2017. Lapse psüühiline ülesehitus. Alateadvuse bioenergeetilised faktorid, mis mõjutavad maailmaga suhete rajamise protsessi. Lapsevanemate ja sugulaste bioenergeetiliste väljade mõju lapsele. Lapse sotsialiseerumise bioenergeetilised ja vanuslikud etapid. Lapse-ea hirmude ja komplekside läbitöötamine. Detsember-Jaanuar: Laste ja vanemate vahelised suhted biosensoorse psühholoogia seisukohast. 28.12.2017. Kasvatusprotsesside harmoniseerimine. Suguvõsa programmide kõrvaldamine kasvatusest. Suguvõsa programmide ja suguvõsa karma läbitöötamine. 4.01.2018. Perekonna-, isiku- ja isanimega seotud karmaliste sidemete läbitöötamine. 11.01.2018. Lapse vabastamine vanemate käitumismudelitest. 18.01.2018. Sissekolinud "üürnikud" ja "allüürnikud". Nendest vabanemine. 25.01.2018. Põlvkondade vaheliste kriisiolukordade lahendamise võimalused. Vabaduse saavutamise vahendid suhetes suguvõsaga. Isiklikud kriisid ja nende mõju sugulussuhetele.

Veebruar-Märts: Meeste ja naiste vaheliste suhete bioenergeetika ja psühholoogia.

1.02.2018. Mehelikud ja naiselikud psühhoenergeetilised struktuurid, nende aktiviseerimise meetodid. 8.02.2018. Isiksusesisesed vastasmõjud. Miks ja millal käitume mehelikult või naiselikult. 15.02.2018. Karisma, polaarsuste energeetika, kuidas energiahulk ja kvaliteet mehelikes ja naiselikes psüühilistes struktuurides mõjutab meie suhteid maailmadega, transformatsioonitehnikad Karisma arendamiseks. 22.02.2018. Soolise külgetõmbe struktuur. Kuidas valime partneri? Sümpaatiad ja antipaatiad. Meeste ja naiste vaheliste suhete energeetika. Bioväljade sobivuse kindlakstegemise võtted. Sugudevaheliste suhete iseärasused soo psühholoogilise väljendumise erineva määra korral. Sugudevahelised kriisid ja konfliktide põhjused. Manipulatsioonid, tingimuslikkus, armukadedus. Energeetilised võtted enda kaitsmiseks ja suhte tervendamiseks. 1.03.2018. Meeste ja naiste suhted isiklike ruumide ühiskihi piiril toimuva süttimise korral. Kuidas vabastada end segunemisest vastassoo bioenergeetiliste struktuuridega pikaajalise kokkupuute järel. Peamised manipulatsiooni ja juhtimise aspektid suhetes vastassooga.

Märts: Armastus ja absoluutne mehelikkuse ja naiselikkuse seisund inimeses.

8.03.2018. Harmooniliste suhete loomine. Armastus ja sõprus sugudevahelistes suhetes. 15.03.2018. Kõrgemate mehelike ja naiselike absoluutidega suhtlemise alused.

Märts-Aprill: Inimese ja sotsiaalse keskkonna vaheliste suhete bioenergeetika ja psühholoogia.

22.03.2018. Kuidas tajume ümbritsevat sotsiaalset reaalsust. Kuidas kujundada endas võimet vabaneda sotsiaalse keskkonna negatiivsetest mõjudest. 29.03.2018. Ajutised ja püsivad egregorid. Nendega suhtlemise põhimõtted. 5.04.2018. Massiteadvuse mõjudest vabanemine. Kodeerivatest informatsiooni-tehnoloogiatest vabanemine. Sotsiaalsed institutsioonid; kuidas rajada nendega harmoonilisi suhteid. 12.04.2018. Sotsiaalse keskkonna kasutamine isiksuslikuks kasvuks.

Aprill-Mai: Vastastikuste suhete bioenergeetika ja psühholoogia kollektiivis.

19.04.2018. Isiksuse roll meeskonnas. Isiksuse eneseteostus. 26.04.2018. Formaalsed ja mitteformaalsed liidrid meeskonnas. Meeskonnas esinevate konfliktide tüübid ja laadid. Võimalused nende lahendamiseks. 3.05.2018. Psühholoogiline ja bioenergeetiline sobivus meeskonnas. Psüühika kriisiseisundid ning võimalused neist väljumiseks.Bio-energoinformatsiooniline meeskondlik kaitse. Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks. Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided ning kaustik ja harilik pliiats. Läbiviija: Mati Kiisler, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi asutaja Eestis, ekstrasens ja tervendaja, biosensoorse psühholoogia spetsialist. Lõpetanud Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi 2014 aastal (Diplom professionaalseks tegevuseks praktilise psühholoogia valdkonnas nr: PP No: 159). Alates 1995. aastast tegelenud energiapraktikatega, õppinud Kung Fu’d ja võitluskunstide maagiat. Biosensoorse Psühholoogia Instituudis St Peterburgis omandanud parapsühholoogiaalase hariduse, läbinud praktilised süvakursused biosensoorses psühholoogias, biosensoorikas, inimsuhete bioenergeetikas, ettevõtluse ja raha bioenergeetikas, toitumise bioenergeetikas, biosensoorses tervendamises, müstikas, hääle ja heli bioenergoinformaatikas, tehnoloogia energoinformaatikas, hingamise psühhotehnikates, biosensoorses kontaktses ja mittekontaktses massaazis, energoplastikas ja Aquarelaxis, teadlikus unenägemises ja kehastväljumise praktikates. Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, telekineesi fenomeni praktik. Alates 2008st aastast õpetanud bioenergiaga tervendamist ja teisi inimese loomulikke võimeid Eestis. Kursus toimub kord nädalas (neljapäeviti kell 19:00 – 20:30). Hind: Kursuse maksumus on 350 eurot (21 korda). Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 20 eurot/kord. Kuu kaupa tasudes 80 eur/kuu. Registreerudes ja tasudes enne 10. detsembrit on soodushind 300 eurot! Toimumiskoht: Madara 29, 2. korrusel Tallinnas, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna Keskuse saalis. Kaasa võtta mugavad harjutamise riided ning kaustik ja harilik pliiats. Lisainfo ja registreerimine: Vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 13. detsembriks 2017. Osalustasu kanda 13. detsembriks 2017 a/a EE887700771001978253 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ. Selgitusse märkida: Inimsuhete kursus Tallinnas ja osaleja nimi. Võimalik on tasuda ka kohapeal sularahas. Kontakt: Tel: 53069307 Mati, Biosensoorika koduleht: www.biosens.ee. Facebookis: grupp Bioenergeetika Kursused Eestis ja leht Biosensoorse Psühholoogia Instituut. www.matikiisler.com

Sildid :

Juhendajad

Mati Kiisler

Biosensoorse psühholoogia spetsialist
VAATA LÄHEMALT

Biosensoorse psühholoogia spetsialist, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi asutaja Eestis

Osalustasu : 20/80/350 € €

Tase : Algtase Edasijõudnud Spetsialisti tase

Asukoht : Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna keskus

Küsimusi?