03-11-2018

5 kuud

inimese kohta /

150€/kord

Avaleht Kursused

Energiaravi kursus: Hiileritehnikad. Bioenergiaga tervendamine.

Energiaravi kursus: Hiileritehnikad. Bioenergiaga tervendamine.

Juhendaja

Kategooria

Meeste tervis Müstika Naise tervis Tervendamine
BIOSENSOORSED MEETODID TERVENDAMISES. KONTAKTNE- JA MITTEKONTAKTNE BIOENERGEETILINE MASSAAZ. ENERGIARAVI. HIILERITEHNIKAD. (Süvendatud kursus). Programmi aluseks on mitmekümneaastased uuringud inimese psüühilistest protsessidest ja nende seotusest organismi rakkude füsioloogiliste funtsioonide ning väliste energoinformatsiooniliste energiavahetuslike protsessidega. St. Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi spetsialistide ja selle juhi Vladimir Tonkovi poolt on välja töötatud unikaalne peenetundelise tajumuse vilumuste ettevalmistamise süsteem, mille tulemusena aktiveeruvad ulatuslikud organismi ja psüühika reservsete võimaluste arengu protsessid ning mis hakkavad arenema juba esimesest praktilisest õppusest alates. Ettevalmistuse tulemusena toimub inimese füüsilise keha ja psüühiliste sfääride sügav tervenemine, areneb intuitsioon ja mälu, omandatakse igapäevased oskused eneseorganiseerimiseks ja kriisisituatsioonidest väljumiseks. Instituudi poolt välja töötatud lähenemisviis omab sügavat praktilist ja ka teoreetilist baasi, programmi põhialused omavad teaduslikult registreeritud ja patenteeritud kaitset ning litsentsi, mille alusel antakse neid meetodeid edasi seminaride ja pikaajaliste kursuste vormis nii Venemaal kui ka kõikjal välismaal. Kursuse kava: 2.1. Biosensoorsed psühhotehnoloogiad. Enesetunde reguleerimise alused. Psühho-füüsilise enesetaastamise bioenergeetilised oskused. Psüühika reguleerimise bioenergeetilised, psüühilised, kehale-orjenteeritud ja hingamisega teostatavad tehnikad. Psüühiline häälestus – kui enesereguleerimise ja protsesside juhtimise faktor. Enesevaatlemisse süüvimine ja biosensoorsete praktikatega tegelemise organiseerimine. Teadvuse muutunud seisundid ja võimalused nende reguleerimiseks. Adekvaatsuse printsiip. Eriliste peenmateriaalsete energiakandjate ligitõmbamise võimalused. Täitumine nendest, omistamine, ringijaotamine ja nende rakendamine. Meridiaanidesüsteemi, energiakeskuste, kanalite, väljade ja teiste organismi osade osalemine bioenergiavahetuslikes protsessides. Praktikad. 2.2. Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Bioeeterkeskonnad. Ülemateriaalsed keskkonnad. Keskkonnad ja neisse sisenemise põhimõtted. Järjestikused ja nö viimsel piiril asuvad maailmad. «Egregoriaalse samba» mõiste. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Paratervendamise ja enesetervendamise biosensoorsed aspektid. Toitumise ja erinevate vahetusprotsesside küsimused. Hingamine, liikumine ja heli kasutamine. Biosensoorsete praktikatega tegelemise filosoofilis-maailmavaatelised ja eetilised aspektid. 2.3. Süvendatud meetodid meridiaansüsteemi, sõrmekanalite ning bioväljade aktiveerimiseks, töö peenmateeria tompudega, voogudega, projektsioonidega (biosensoorsed meetodid). 2.4. Psüühika ja psüühilised protsessid. Psüühika materiaalne olemus. Telekinees. Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Idamaised filosoofilis-maailmavaatelised suunad kui üks otsene võimalus inimese psüühiliste protsesside ja ka energo-informatsioonilise ülesehituse uurimiseks. Esemete mittekontaktse liigutamise süvendatud praktikad. Maailmarekordi fikseerimine telekineesi valdkonnas. 2.5. Tervendaja koostöö stiihiatega. Stiihiad ja stihiaalid. Nendega koostöö eripärad. Taimeravi ja teiste loomulike meetodite kasutamine. Rahvalik ravitsemine (fitoteraapia). Organismi tihedate struktuuride lahustamine. Kivide, setete ja kristaliseerumiste kindlakstegemise praktika. Nende lahustamise praktikad. 2.6. Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaz. Spetsiifilised kontaktsed- ja mittekontaktsed võtted ja meetodid bioenergeetilises massaazis ja energiaravis. Spetsiifilised hiileripraktikate võtted ja meetodid. Teisikud ja tervendamine. Teisikute kasutamise meetodid ja võtted biosensoorses massaazis ja energiaravis. Enesetaastamise ja töövõime kasvatamise ja energeetilise võimsuse tõstmise meetodid tavaolukordades ja töös klientidega energiaseansside ajal. Ohutustehnika. Patsientide biosensoorsed diagnoosimise võimalused. Seansi korrektne lõpetamine. Kõigi teemade kohta praktikad vajalike seisundite ja praktiliste oskuste omandamiseks. Kursus toimub eestikeelse tõlkega. „BIOENERGEETILINE MASSAAZ ja ENERGIARAVI – see on võimalus avaldada mõju nii inimese pindmistele peenväljalistele osistele kui ka sisemistele väljalistele struktuuridele, kandes need mõjud üle organitele, kudedele, vedelike ning gaaside tasanditele jt tasanditele eesmärgiga: - taastada inimese üldine enesetunne ja psüühiline potensiaal; - taastada muutunud ja degradeerunud koed haiguslikkuse tasemelt kuni normaliseerumise seisundini; - reguleerida ning õppida muutma ja juhtima psüühikat ning psüühilisi reaktsioone läbi energeetiliste aktivatsiooniseisundite.“ (Тоnkov V.V.) Eesmärgid: • Praktiline ja professionaalne ettevalmistus ning individuaalne täiendamine biosensoorse energiaravi valdkonnas nii spetsialistidele kui ka kõigile lihtsalt energiaravist ja tervendamisest huvitunutele. Programm on orienteeritud: • Inimestele, kes omavad ettevalmistust rahvameditsiini ja tervendamise valdkonnas, psühholoogias, meditsiinis, taastusravis, massaazis, erinevates keha ning meele teraapiates, hingehoius ja ka sotsiaaltöö valdkondades ning kes soovivad saada ja täiustada professionaalseid vilumusi biosensoorses energiaravis ning tervendamises. • Inimestele kes on huvitatud biosensoorse ravimise õppimisest professionaalseks või isiklikuks otstarbeks. • kõigile, kes soovivad omandada efektiivseid meetodeid enda ja enda lähedaste aitamiseks. • samuti proffessionaalsetele massööridele, osteopaatidele ja terapeutidele enda töö efektiivsuse tõstmiseks ning enesetaastamisvõime omandamiseks enda töö järgselt. Kursuse käigus te omandate: • Praktilisi vilumusi biosensoorses ravis. • Praktilisi oskusi enesetaastumises ja enesetervendamises. • Praktilisi oskusi nii enda kui ka patsiendi füüsilise, psüühilise kui ka bioenergeetilise seisundi hindamises ning biosensoorses diagnoosimises. • Praktilise oskuse nii enda kui ka patsiendi bioenergeetilise struktuuri (meridiaanid, kanalid, keskused, tsoonid, väljad, keskkonnad, seosed) seisundi diagnoosimises, taastamises, tervendamises ning ka arendamises suurema isikliku potentsiaalsuse avaldumiseks. • Praktilised biosensoorse energiaravi võtted, põhjalikud teadmised energiaravi koolkondade meetodite erinevustest (osteopaatia, reiki, kvantpuudutus, nlp, leebed bioenergeetilised massaazitehnikad, palveldamine, shamanistlikud ravivõtted, rännakud, konstellatsioonimeetodid, hüpnoos, shiatsu, shindo, akupunktuur/nõelravi, erinevad idamaade, vene ja filipiinide hiileritehnikad jt). • Praktilised oskused tervendavaks koostööks stiihiate (tuli, vesi, õhk, maa) ja stihiaalidega, samuti organite vaimudega. • Praktilised oskused vaimsete mõjude (needused, kaetamine, kodeerimine, ülitugev hüpnoos, energiarünnakud, vampirism, allüürnikud, vallutajavaimud jt) eristamiseks ning parameditsiinilised võtted nedest tervendamiseks. • Praktilised oskused ja teadmised individuaalse ja perekondliku karmalise mõju hindamiseks ja muutmiseks. • Praktilisi oskusi lahendamaks ülesandeid aktiivseks individuaalseks profülaktikaks isiksusliku-perekondliku laadiga probleemide ja kriiside valdkondades. • Suhtlemise vilumusi klientidega, peredega või sotsiaalsete gruppidega ning nendega seotud professionaalse ja sotsiaalse ümbruskonnaga. • Mõistmise ravijate professionaalsetest ülesannetest ja kompetentsusest, traditsioonilise rahvameditsiini printsiipidest, professionaalse koostöö printsiipidest mitmesuguste spetsialistide ja sotsiaalse sfääri asutustega (meditsiini, psühholoogia, sotsiaalhoolekande ja seadusandluse valdkondades) ning professionaalse eetika küsimustes. Programmi iseärasused: • Programm põhineb kõige kaasaegsematel inimese loomuse ja tema tajumuse uuringutel. • Laia silmaringi kujundamine professionaalsete huvide valdkonnas. • Sügav professionaalne ettevalmistus konkreetsete praktiliste tulemustega. • Ravija psüühilise ja ametialase profiili kujundamine õpetatavates. • Õpetatavate kestev ja etapiviisiline ettevalmistus arukalt valitud tempos põhjalikult rühmitatud psühholoogilise, meditsiinilise, sotsiaalse ja ravialase infoga. • Programm näeb ette mitmesuguste õppevormide ja meetodite ühildamist, sisaldades loenguvormis põhialuste edasiandmist, seminaride läbiviimist käesoleva programmi põhiprobleemide läbiarutamiseks, praktilisi harjutusi kuulajates konkreetsete praktiliste oskuste omandamiseks, auditooriumivälist praktikat omandatud oskuste realiseerimiseks elus. • Praktiseerivate spetsialistide konkreetse töökogemuse edasiandmine. • Iseseisva töö kohta kirjalike märkmete (päeviku) pidamine. • Kord nädalas koos praktiseerimine vajalike oskuste kinnistamiseks. Läbiviija:  Vera Krõlova – Sankt-Peterburgi Biosensoorse Psühholoogia Instituudi õppejõud, biosensoorse psühholoogia spetsialist, kes on spetsialiseerunud organismi noorenemise ja tervenemise protsesside uurimisele ja vastavate spetsiaalsete praktikate õpetamisele. Toimumisajad: 1) 3.-4.11.2018 2) 1.-2.12.2018 3) 5.-6.01.2019 4) 2.-3.02.2019 5) 2.-3.03.2019 Kestvus: algusega laupäeval kell 11:00 kuni 17:00 , pühapäeval kell 9:00 kuni 15:00 Kursuse pikkus: 5 kuud ( 5 kahepäevast sessiooni nädalavahetuseti üks kord kuus). Hind: Kursuse maksumus on 500 eurot. Ühe korra hind eraldi iga korra eest tasudes 150 eurot/kord. Toimumine: Tallinnas, Madara 29, II korrusel, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna Keskuses. Kaasa võtta mugavad harjutamiseriided nii tubaseks kui ka väliseks harjutamiseks ning kaustik ja harilik pliiats. Kõigile kursuse edukalt läbinutele väljastab Peterburi Biosensoorse Psühholoogia Instituut sertifikaadi, mis tõendab kursuse teemade ja vajalike praktiliste oskuse omandamist. Sertifikaat väljastatakse kas inglise või venekeelsena. NB. Antud kursuse läbimine läheb soovijatel ka diplomiõppe akadeemiliste tundide arvestusse. Huvi korral küsi lisainfot biosensoorse psühholoogia spetsialisti diplomi omandamise tingimuste kohta ! Lisainfo ja registreerimine: vajalik on eelregistreerimine e-mailile: info@biosens.ee hiljemalt 2. novembriks 2018. Osalustasu kanda 2. novembriks 2018 Biosensoorse Psühholoogia Instituut OÜ a/a EE887700771001978253 Selgitusse märkida vastavalt: Tervendamise kursuse osalustasu 5 korra eest (500) või Tervendamise kursuse osalustasu 1 korra eest (150). Arve saamiseks saata rekvisiidid kohe registreerudes kursusele.

Sildid :

Juhendajad

Osalustasu : 150€/kord €

Tase : Edasijõudnud

Asukoht : Biosensoorse Psühholoogia Instituudi Tallinna keskus

Küsimusi?