Vestlus Ljudmilla Avilovaga tervendamise teemal.

Me oleme harjunud nägema silmadega ja kuulma kõrvadega ja kasutama harjumuspäraseid meetodeid iseenda ja ennast ümbritseva ruumi tunnetamiseks. On olemas tundeorganid, mis annavad võimaluse tunda rohkem ümbritsevat maailma, kui me oleme harjunud tundma. Ehk teiste sõnadega, mida tunneb tavaline keskmine inimene. Kõik fenomenid, mis räägivad selgeltnägemisest, diagnostikast jne. on seotud just nende organitega. Need organid on olemas meil kõigil ja seega on see kõik omane ka tavalisele inimesele – diagnostika, tulevikusündmuste ettenägemine jm. Spetsialistid erinevad aga selle poolest, et nad arendavad seda, neile on see tavaline eluseisund ja nad kasutavad seda oma igapäevases professionaalses tegevuses.

Selleks väljaõppe kohaks on tänasel päeval ainuke venemaal tegutsev vastavat kõrgharidust andev õppeasutus: Mitteriiklik õppeasutus kõrgema professionaalse hariduse omandamiseks “Biosensoorse Psühholoogia Instituut” St.Peterburgis.

Ise olen lõpetanud riikliku ülikooli psühholoogia fakulteedi. Nii, et akadeemiline haridus on praktiline psühholoogia pluss spetsiaalne eriharidus ülalmainitud õppeasutuses, spetsiaalsus konsultant energoinformaatika alal.

– Kas teil on ka mingid erilised võimed ja millal te need avastasite?

Need võimed, mida ma praegu kasutan oma igapäevases professionaalses tegevuses, need on antud igale inimesele. Teadvustasin ma endale aga need umbes 15.a tagasi. Aga mitte nii, et ma hakkasin neid kasutama nagu spetsialist, uurides seda ala. See tuli hiljem. Kogemus näitab, et see on juba lapsepõlvest omane igale inimesele. Ja minul tekkis mingil eluetapil sügav huvi selle vastu. Selle vastu, millised fenomenid ilmnesid isiklikult minul ja mis selle taga seisab. Mulle oli huvitav ise protsess, kuidas see toimib. Ma hakkasin sellega tegelema profesionaalselt. Elasin Moskvas. Tutvusin selle ala spetsialistidega Moskvas, kes tegelesid sellega, konsulteerisin inimesi, kellest mõni oli ka päris tuntud.

Aga see suund, mis on Peterburgis, see on võimas kool, hästi organiseeritud ja sügavate põhjalike lähenemistega inimese fenomeni uurimiseks.

– Kuidas inimesed teid üles leiavad ja kuidas te neid aitate?

Ma ei tegele spetsiaalselt ravimisega, ravimine on juba tagajärg minu sügavale huvile iseenda vastu, iseenda uurimisele ja tundmaõppimisele ja oma võimete tundmaõppimisele. Ennast tundma õppides saan ma mingi kogemuse ka selles, mida teha oma tervise suhtes ja seda mida ma võin teha iseendaga, seda ma võin näidata ka inimestele. Ma ei anna reklaami nagu ka kõik teised selle suuna spetsialistid. Inimesed tulevad tulemuse järgi. Inimene sai vastuse teda vaevanud küsimusele ja kohendas oma tervist, väljus haiguse seisundist. Rääkis sellest oma sõpradele, tuttavatele, ja inimeste vool liigub tänu tulemustele.

– Mida te teete inimesega, kes kurdavad, et neil on mingi haigus?

Esiteks ma püüan suhtuda igasse konkreetsesse inimesse individuaalselt. Selles me erineme akadeemilisest meditsiinist, kus on teatud haiguste sümptoomid organite ja süsteemide füsioloogilistest kõrvalekalletest ja teatud haiguste klassifitseerimine. Mina vaatan inimest sellisena nagu ta on, tema hetkeseisundis, mis tema jaoks on haigusseisund ja püüan leida põhjused, mida ma olen suuteline nägema. Püüan aidata inimest iseseisvalt vastata küsimustele, mis siis põhjustavad seda haigust. Tihti organite ja süsteemide füsioloogilisi kõrvalekaldeid põhjustavad puhtalt psühholoogilised põhjused. No kuna me ei kasuta mingeid medikamente ega seadmeid, kuna ma võtan inimest kui nähtust, siis on ka tulemus vastav.

Tulemus inimese tervisliku seisundi muutumisest ja tema elukommestst on seotud minu, kui spetsialisti ja kliendi omavahelistest vastasmõjudest. Selle tulemuseks on minu seisundi muutus suhtlemisest kliendiga ja tema seisundi muutus suhtlemisest minuga. See vastastikune mõju on ka praegu, kui meie omavahel suhtleme. On olemas üks põhiline küsimus, mis meid huvitab ja paralleelselt sellega lai spekter muid vastastikuseid mõjusi. Näiteks lisaks omavahelisele suhtlemisele n.ö. infotasandil, suudan ma jälgida ka psüühika vastasmõjude tasandit, mille resultaati te ehk tajute alles paari päeva pärast. Hetkel on nad minu jaoks samasugune reaalsus. Lisaks sellele toimivad suur hulk erinevate väljade vastastikused mõjud.

Ütleme nii, et spetsialist suudab lühikese ajaga tajuda rohkem, kui tavaline keskmine inimene, ehk teisisõnu tema tajumise spekter on tunduvalt laiem. Nii et need vastastikused mõjud, mis toimuvad minu ja patsiendi vahel, nende spekter on minu jaoks tunduvalt laiem ja füüsilisem, kui patsiendile. Samuti sisaldab see resultaatide kontrolli, mis järgneb meievahelisele suhtlemisele. Ma kasutan ainult neid meetodeid, mis on minu jaoks füüsiliselt reaalsed ja mille mõju ma suudan kontrollida ning näha ette nende resultaate. Olgugi, et võib tunnistada, et toimub veel midagi, mida inimene ei teadvusta. Sest ka mina olen inimene ja ma arenen iga päevaga.

Hetkel ei räägi ma lähemalt meetoditest ja metoodikast sel lihtsal põhusel, et te ei suuda seda mõista nii, nagu mõistab seda spetsialist, kes töötab sellel alal. Samuti nagu füüsik võib rääkida teile oma meetoditest ja te mõistaksite teda vastavalt oma teadmistele sellel alal, mis on saadud koolis, instituudis või iseseisvalt.

See mida mina teen on omane kõikidele inimestele. See mida ma teen täna on tagajärg minu sügavale huvile iseenda vastu. Ma töötan patsientidega ja suhtlen inimestega ja need, kes näitavad üles sügavat huvi selle vastu, ka nendel ärkavad need võimed.

– Miks inimesi need haigused siis kimbutavad? Mis on positiivne mõtlemine? Mis me siis valesti mõtleme või kuidas valesti elame? Millest haigused tulevad?

Ütleme meie lähenemine ravimisele ja tervendamisele ei ole seotud sellega, et ravida haigust, kui sellist, aga et õpetada inimest ja näidata talle teed, kuidas inimene saab ennast ise aidata. Eneseravimine ja enesetervendamine, see on meile huvitav, et inimene oleks vaba. Suhtlemine meiega on nagu tingimus, et ta saab lühikese ajaga intensiivselt endast midagi uut teada. Saab teada, mis segavad teda ise endale vastamast eluliselt tähtsatele küsimustele, et ta saaks ennast ise aidata.

Haigus? – akadeemiline meditsiin vastab sellele küsimusele omamoodi, meil on omad vaated. Kuna akadeemiline meditsiin vaatab jämedas plaanis inimest kui asja, mida on võimalik kirjeldada, ja asi milles on kõrvalekalded, need on siis haiged mida võib omakorda klassifitseerida sümptoomide järgi. Siis leida jälle asjad e. medikamentoossed preparaadid, tabletid, mis töötavad kui asi – asjaga.

Aga inimene pole ainult asi vaid eksisteerib ka kui nähtus, on olemas mõisted ime ja võlu (sõnast võluma), mis on inimesele omased. Ja alternatiivne meditsiin tegeleb just inimesega kui nähtusega. Ja meie arvame, et haigus on see, mis on omane inimese vahelduvatele seisunditele elus.

Me räägime, et on olemas selline termin nagu tervise tase. Et teatud elu seisundis inimene omab midagi, mis talle annab võimaluse rõõmustada elu üle ja teisalt midagi, mis tega segab puhtalt nagu organite ja süsteemide töös, füsioloogias, psüühikas. Minu tänane seisund tervises omab samati mingeid tõuse ja mõõnu, aga minu suhtumisel iseendasse, kui muutuvatesse seisunditesse elus annab mulle võimaluse neid seisundeid või haigusseisundeid elada üle nii kiiresti ja valutult, kui võimalik ja väikseimate pingetega.

Mis segab inimesi saada hakkama oma haigustega? Need on jäigad dogmaatilised asetused, st. arvamus, et see on haigus ja et see on ravimatu. Reeglina toimub see arvamuse formeerimine teiste inimeste osavõtul ja orientatsiooniga ühiskondlikule arvamusele. On olemas selline sisemine psühholoogiline asetus, mis annab inimesele võimaluse teha valikuid. Et see on nii, ja et see on praktiliselt tee surmale. Iga inimene valib ise, kuidas elust lahkuda, kas haiguse läbi või mingit muud moodi.

Me räägime, et haigus on muutuv seisund ja, et on olemas tervise tase, kus haigus pole koormaks. Teatud suhtumisel inimesel iseendasse, oma erilistesse seisunditesse, sisemise mugavuse või ebamugavuse seisunditesse, leiab ta oma isiklikud sisemised võimalused eneseregulatsiooniks, enesetaastamiseks, enesenoorendamiseks olenemata vanusest.

– Te ravite eeskätt Venemaa inimesi, kas on olemas nn. Venemaa haigus, mis on tingitud maast, poliitikast jne.?

Siinkohal tuleks täpsustada, et ma ei tegele ravimisega vaid tervendamisega, siin on oluline erinevus lähenemistes. Ravimisega tegelevad arstid akadeemilises meditsiinis. Mina tegelen tervendamisega, sest siin on tegu hoopis teistsuguse lähenemisega.

Ma töötan inimestega erinevatest riikidest ja eri rahvustest. Muidugi, kultuur paneb inimesele peale erinevad maailmavaated, mis mõjutavad muuhulgas ka inimese elukombeid ja tervislikku seisundit. Omad piirangud paneb peale rahvuslik geneetika. See on nagu geneetiline programm, mis kodeerib inimest kui liiki. Sama toimub ka sugulussideme te raames, kus on lubatud ja mittelubatud kohad, muuhulgas ka iseenda ja ümbritseva ruumi tunnetuse osas. Kuna kõik inimesed elades ka eri maades on ikkagi inimesed, siis on ka haigused ikkagi inimestele omased. Haigused eri maades on sarnased, näiteks angiin, kuid haigusseisundi põhjus eri inimestel on erinev, olenamata rahvusest. Sellepärast me vaatamegi individuaalselt iga konkreetset inimest ja isegi meditsiiniterminid siin ei oma erilist rolli, sest meie spetsialistid hindavad haigusseisundi põhjust inimesel omal moel. Luues samas tingimused , et inimene väljuks sellest seisundist, et ta vahetaks selle teise seisundiga, mis on kvaliteetselt erinev eelmisest, mis pole enam haigusseisund vaid teine tervise tase.

Väike nüanss – eri rahvustel on erinev psüühiliste reaktsioonide kiirus. Kui võttta näiteks keskmine tavaline inimene, siis tinglikult võib öelda, et venelastel on psüühiliste reaktsioonide tase kiirem, kui eestlastel või soomlastel jne. Mitte sellepärast, et kes on parem, aga inimesed lihtsalt on sellised ja nende võime teostada ajas erinevaid tegevusi on erinev, nende sisemine elutempo on erinev.

– Mida tähendab energoinformaatiline ja kui palju on inimestele seda kaasa antud?

Mis on potentsiaal üldse. Potentsiaal – see on see, mis annab inimesele võimaluse sooritada mingit fundamentaalset tegevust, mille tulemuseks on iseenda või ümbritseva ruumi fundamentaalne muutus.

Energoinformatsiooniline potentsiaal – see on teadvustatud võimalus suunatul ümber jagada need sisemised väärtused, mis annavad teile võimaluse sooritada mingit tegevust.

Näiteks, kui me räägime tervislikust seisundist. Me räägime, et inimene on väga universaalne oma tervisliku seisundi poolest. Organism on loodud nii, et tal on võimalus juba looduse poolt ise taastuda, ise ravida, ise nooreneda. Ja organism ei ole eraldatud ümbritsevast keskkonnast vaid on tema osa ja sellepärast on olema pidev vahetusprotsess selle vahel mida kujutab endast inimene ja ümbritseva ruumi vahel. Inimene pole mitte eraldi asi, mis on kuskile sisse lastud vaid pidevalt toimub mingi vahetusprotsess ja vastasmõju ümbritseva ruumiga. Samad mõjud ja protsessid toimivad ka inimese sees. Ja kui mingis inimese piirkonnas on probleem, kus organism ei ole võimeline ümber jaotama oma potentsiaali, siis tekivad selles piirkonnas muutused, kaasa arvatud organite ja süsteemide füsioloogilised muutused.

Meie õpetame inimesi, kuidas ümber jaotada oma sisemist potentsiaali piirkondadesse, mis praegu on jäänud tähelepanuta. Need piirkonnad, kus inimesel on praegusel hetkel probleemid. Ja me räägime sellest, et organism on niivõrd universaalne, et ta suudab seda teha ja seda näitab ka meie praktika.

Kui meile tulevad inimesed, kes on akadeemilise meditsiini poolt hüljatud ja tunnistatud lootusetuks, siis nad on jalule tõusnud ja jätkanud elu.

– On teil mõni konkreetne näide, kus inimene oli juba maha kantud ja teda aidati?

Üldiselt ma räägin ainult nendest juhtudest, mis on olnud ja omavad resultaati, sest ma tegelen ka praegu inimestega, kes on surma piiril. Nende inimeste arv pole muidugi suur, sest see nõuab palju tähelepanu, jõudu ja täielikku konsentratsiooni. Minu praktikas on olnud juhus, kus endokrinoloogilise süsteemi muutused organismis olid niivõrd suured, et nagu arstid ütlesid “ sellega ei elata”. Inimene käis 1 kuu jooksul 2-3 korda nädalas minu juures ja analüüsid näitasid – normis. Selliseid juhtumisi on palju. Veel üks juhus kus 16 a. tüdruk aju lipoomiga vahelduvate seisunditega, kus inimene nädala lebab ja ei suuda voodist tõusta, nõrkus, depressioon, nägemise kaotus ja kontrolli kadumine. See tüdruk taastus 1,5 nädalaga. Kõik oleneb inimese soovist selgitada seda probleemi mis tal on ja kuidas ta terveneb. On ka selliseid juhtumeid, kus meie spetsialistide juures käinu tervenes ja ka akadeemiline meditsiin konstanteeris tervenemise fakti. Kahjuks need inimesed siiski surid, surid tervetena, sest nende otsus elust lahkumise kohta oli juba vastu võetud.

– Kuidas inimene saab eristada kes on liba ja kes on päris spetsialist? On ju palju kuulutusi, et ravime ja tagame resultaadi ja teeme imet?

Siin on küsimus profesionalismis. Kuna inimene on ühiskondlik olend siis inimesed aitavad teineteist olenemata sellest, millist sotsiaalset staatust keegi omab. Ka vanaema maalt võib kedagi aidata hakkama saada oma haiguse seisundiga. Seda me nimetamegi tervendamiseks. Ja kui see aitab, siis on ju tore, ainukeseks kriteeriumiks on siin sinu enda tervislik seisund.

Kui küsimus on sotsiaalsest kohanemisest ja organisatsioonidest, kus töötavad spetsialistid energoinformaatika ja tervendamise alal, siis venemaal suhtutakse sellesse tõsiselt. Sest on olemas inimesi, kes tõsiselt pretendeerivad spetsialisti nimetusele selles valdkonnas ja praktiseerivad samuti. Vahest võib tulemus olla nukker, tulemuseks võib olla pettus.

Meie ühiskondlik organisatsioon “Profesionaalne meditsiiniline assotsiatsioon” on loodud just eesmärgiga luua tingimused spetsialistidele jätkuvalt tõsta oma kvalifikatsiooni taset, informeerida elanikkonda just profesionaalsetest teenustest, informeerida inimesi, kes tegelevad tervendamispraktikaga sellest, et meie riik pöörab neile tähelepanu, et nad võiksid olla sotsiaalselt kohanenud.

Kui rääkida inimese võimest tunda ära spetsialist, kas ta aitab või mitte, siis see on ainult inimese sisemine kriteerium. Ühetähenduslikult on see kriteerium seotud usaldusega. Kui teil on mingi kahtlus, siis oma isiklikule sisemisele kahtlusele tasub osutada tähelepanu. Tähendab midagi pole päris see. Kindlasti tulemused tervendamise alal tekivad vastastikuse usaldamise tingimustes.

– Kas igal haigusel on põhjus?

On olemas konkreetne põhjus määratud seisunditele, mis antud konkreetse inimese jaoks antud konkreetsel ajahetkel on haiguseks.

Me ei klassifitseeri, ei kirjuta kirjandust nagu seda teeb akadeemiline meditsiin, sest me loeme, et inimese organism on väga liikuv ja muutub igal ajahetkel. Ja tänase seisundi põhjused võivad olla 10 aasta taga.

Ja meie spetsialistide poolt tehtud diagnostika tehakse igal kohtumisel eraldi. Ja kui ma võtan inimesega tegeleda, siis ma tegelen temaga 24h ööpäevas – see on vastastikune mõju.

Kui inimene tuleb mulle vastuvõtule, siis ma hindan, mida ma saan teha reaalselt tema jaoks antud situatsioonis, millega saan teda aidata. Tinglikult hindan ma selle aja. Tinglikult sellepärast, et see oleneb kõik inimese soovist ja 24h toimub lihtsalt vastastikune mõju. See toimub meid ümbritseva keskkonna vahendusel. Kui me patsiendiga kohtume siis me räägime sellest. St. kohtumised klientidega pole spetsialistile niivõrd tähtsad, sest tema jaoks vahemaa ja aeg on väga tinglikud. See on aga vajalik patsiendile, et rääkida temale arusaadavas keeles ja õpetada teda avama endas oma võimeid enesetervendamiseks. Või veel täpsemalt näidata inimesele, kas ta on iseendale huvitav antud eluhetkel ja kui see pole nii, siis reeglina haiguse põhjus on veel ka selles.

– Kuidas inimesed valesti mõtlevad?

Tihti enda loodud arvamus iseendast mida võib nimetada dogmatismiks piirab tema võimalusi elus, kuna see pole üldse adekvaatne sellega, mida inimene tegelikult endast kujutab, ja sellega kuidas ta vastastskku mõjutab ümbritsevat keskkonda ja teisi inimesi tegelikult. See arvamus formeerub alates lapsepõlvest, kasvatuse käigus, ja elutegevuse käigus. See arvamus endast on nagu seaded ja koodid läbi mille meie psüühika reageerib ümbritsevale maalimale ja reageerib mitteadekvaatselt. See potentsiaal, mis võimaldab inimesel elutegevuse käigus olla aktiivne ja kasutada oma sisemisi reserve toimib, kui inimene võtab ennast kui terviklikku olendit.

Kõik see info pole suletud või salajane. Seda me õpetame kõike oma kursustel ja seminaridel.