Biosens

11 märts 2017

Kommentaare pole

Avaleht Materjalid

Ilmunud on V. Tonkovi raamatu “Vestlusi üliteadvuses” eestikeelne tõlge.

Ilmunud on V. Tonkovi raamatu “Vestlusi üliteadvuses” eestikeelne tõlge.

See õppematerjali vormis raamat on kirjutatud eelkõige praktikult praktikule – inimesele, kes soovib sügavuti ja isikliku kogemuse najal õppida tundma müstika ja esoteerika fenomeni. Samas on see raamat ka spetsialistile esoteerika valdkonnas ja lihtsalt uudishimulikule, kes soovib piiluda esoteerika ja müstika eesriide taha; see on raamat psühholoogile ja ametnikule ja teadlasele…

Raamat sisaldab endas kolm raamatut, mida võiks tinglikult jagada praktiliseks osaks, teoreetiliseks osaks ja filosoofilis-teoreetiliseks osaks.

Pehmekaaneline trükis (135 x 185 mm, 429 lk) mahub nii väiksemasse kotti kui ka suuremasse taskusse. Allpool on tutvustuseks toodud autori eessõna eesti lugejale.

Sisukord:
Autori eessõna eestikeelsele trükile                                                         2
Sissejuhatus 4. trükile                                                                                 7

1. raamat: „Algus“                                                                                  11
Kõige närvilisem ehk autori arutlused libedatel teemadel                 13
Maailmade kvalitatiivsest jagamisest                                                     41
Inimesest kui läbivate maailmade süsteemist                                      61
Inimesest kui energeetiliste kanalite süsteemist                                  79
Inimesest kui energeetiliste sõlmede süsteemist                                 93
Energeetilistest keskustest ja nende vastastikkudest mõjudest       121
Esimese raamatu lõpetuseks                                                                    137

2. raamat: „Midagi millestki“                                                          147
Eessõna                                                                                                         149
Inimene kui erineva tihedusega olend                                                   153
Inimese energeetilised keskused                                                             161
Inimese energeetilised kanalid                      1. osa                                169
2. osa                               177
Inimese kihiliselt-jagatud ehitus                                                            185
Füüsilise kahesusest                                                                                  193
Teadvusevälistest vastasmõjudest                1. osa                                201
2. osa                                209
Lühike järelsõna teisele raamatule                                                         218

3. raamat: „Kasulikud Lisad“                                                         219
Astraal ja mõõtmelisus                                                                             221
Astraalmaailma olevused                                                                         247
Lühidalt õpetustest                                                                                   267
Materiaalsuse aspektid                                                                            283
Materiaalsusepealsed kihid                                                                    291
Kihtide omavaheline mõju                                                                     305
Küsimused energoinformaatikast                                                         313
Eluline alge                                                                                                321
Saatus ehk õigus vigadeks                                                                      333
Jõudude vastasseis maailmakõiksuse süsteemis                               343
Jõu omavahelised mõjud maailmakõiksuse süsteemis                    351
Inimene ja tema olemus                                                                         357
Eelsoodumuste ruut                                                                                375
Lühike järelsõna kolmandale raamatule                                            422
Kuidas raamatuga töötada                                                                    423

EESSÕNA RAAMATU „VESTLUSI ÜLITEADVUSEST“ EESTIKEELSELE TÕLKELE

Austatud lugeja!

Sinu ees on õppevahend, mille ma kirjutasin 90-ndate aastate alguses inimeste jaoks, kes käisid kuulamas minu kursusi. See on üks kõige esimesi õppematerjale ja peegeldab minu isiklikke, toona veel paljuski ebaküpseid vaateid nii meie ühiste huvide ainele – praktilisele ekstrasensoorikale – kui ka tolle aja poliitilisele olukorrale, inimsuhete globaalse pulbitsemise perioodile, mis muutis süsteeme kogu maailmas. Kõik see jättis muidugi jälje ka käesolevasse kirjatöösse, mis kannab endas selle aja hõngu.

Inimesed, kes huvituvad maagia ja esoteerika, okultismi ja religiooni, ekstrasensoorika ja parafenomenoloogia küsimustest, on harva tähelepanelikud poliitiliste muutuste ja eesrindlike teaduslike uurimuste suhtes. Sellised muutused huvitavad neid pigem isiklike parafenomenoloogiliste huvide tõestuse, mitte globaalsete üldinimlike hädade aspektist. Meie, kes me siis elasime, oleme sellele üsna konkreetne kinnitus.

Täna lahutavad meid uued piirid, meil on sageli erinevad vaated ühisele ajaloole, ühtedele ja samadele sündmustele, mis omal ajal said kogu maailma poolt konkreetse hinnangu. Ometi on meil nagu varemgi kaks kätt, kaks jalga ja üks nina, me vajame endiselt und, toitu ja õhku, ning olles normaalsed inimesed, soovime oma lastele rahulikku tulevikku ja tervist. Ja veel – me vajame midagi, mis on sügavalt peidetud reaalsuse loori taha.

S e l l e n i , mis on sügavalt peidetud reaalsuse loori taha, jõuavad inimesed erinevaid teid pidi: kes religiooni, kes ekstrasensoorika, kes filosoofia kaudu. Kuid kõiki neid inimesi ühendab üks: neil on oma füüsilises olemuses kitsas, nende vaimne alge nõuab vaimset realisatsiooni. Mitte teatrites, raamatukogudes või filosoofilistes vaidlustes, vaid just nimelt nendes vaimsetes sfäärides, mida on aegade algusest tunnistatud ja millest meile räägivad unenäod ja unenäosarnased olekud teadvuse muutunud seisundites.

Meile öeldakse: uni – see pole tõsiseltvõetav, muutunud teadvuse seisundid – see on enesesisendus, nii et unustage rumalused! Ent… Rumaluste ja enesesisendusega pole võimalik liigutada eset praktilises telekineesis ehk teiste sõnadega – eset mitte puudutades, aga selliseid inimesi on meil tuhandeid, mis on kinnitatud ka rekordiga Guinessi rekordite raamatus. Enesesisendus ei veena teist inimest tervenema ravimatust haigusest, aga ka selliseid näiteid on hulgaliselt.

Maailm on asustatud inimestega ja … inimestega. Ja nende inimeste ja … inimeste vahel on erinevuste kuristik, millest peamine on suhtumine iseendasse ja oma eksisteerimise psüühilisse baasi – praktilisse, mitte filosoofilisse vaimsusesse, mis juhib inimest pärast tema keha surma igaviku sügavustesse.

See õppematerjal on lühike kirjeldus esimestest sammudest inimese teel, kes on otsustanud lükata laiali füüsilise reaalsuse piirid eesmärgiga isiklikult kontrollida teaduslikult põhjendatud kuuldusi mitteteadusliku võimatusest.

Tahate uskuda teadust – uurige ise järele. Ja olles tänulik selle üle, mida teadus meile tõepoolest annab, lükake tagasi see, milles ta eksib. Ning seejärel – sammuge möödapääsmatusse!

V. Tonkov,
austusega ja kutsega igavikku